SSO poziva k podpisu za zdravnike_Medici, la Sso appoggia la petizione

Nediške doline imajo pravico za primerno zdravstveno oskrbo, Svet slovenskih organizacij-SSO torej »je na strani beneških županov v zvezi z vprašanjem prisotnosti družinskega zdravnika v Nediških dolinah. V tem smislu vabi, da se jih podpre s podpisom peticije, ki so jo sami predlagali v prejšnjih dneh.« Tako Walter Bandelj deželni predsednik in Anna Wedam pokrajinska predsednica slovenske krovne organizacije. »Kot sami župani ugotavljajo – beremo v sporočilu SSO  – je v mesecu oktobru prenehala opravljati zdravstveno oskrbo še ena zdravnico. Za celotno področje Nediških dolin so tako sedaj na razpolago prebivalcem le trije družinski zdravniki, kar je odločno premalo za področje, kjer je prisotno pretežno starejše prebivalstvo, za katerega ni mogoče računati, da se lahko tako prosto avtonomno premikalo. Pomanjkanje primerne zdravstvene oskrbe pa bi še dodatno obubožalo javne storitve za ta teritorij, kar bi ne prispevalo k ohranjanju prebivalstva na tem območju, da bi se tako še naprej nadaljevalo izseljevanje. Ravno demografsko upadanje je v teh časih glavno vprašanje teh dolin, na katero javne ustanove še niso dobile primernega odgovora. Zelo pomembno je tudi, da družinski zdravniki, ki nudijo splošno zadravstveno oskrbo v Nediških dolinah, poznajo slovenski jezik. Ravno starejše prebivalstvo je namreč tisto, ki se v slovenščini zna še najbolje sporazumeti. V tem smislu bi bilo primerno spodbuditi odgovorne zdravstvenih okrajev, ki oskrbujejo te teritorije, kjer je zgodovinsko naseljena slovenske narodna skupnost. Svet slovenskih organizacij torej še enkrat poziva k podpisu ljudske peticije, ki so jo sprožili župani občin Podbuniesac, Špietar, Svet Lienart, Souodnja, Dreka, Garmek in Sriednje, da se deželno upravo FJK spodbudi k zagotovitvi primerne zdravstvene oskrbe v Nediških dolinah.«

Gli abitanti delle Valòli del Natisone hanno diritto a un’adeguata assistenza sanitaria, per questo la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso appoggia e invita a sottoscrivere la petizione promossa dai sette sindaci per garantire gli ambulatori medici di base in ogni comune.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp