SSO podpira delo predsednice_in odbora Stalnega gledališča

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij (na sliki predsednik Drago Štoka) je v torek, 7. januarja zasedal na deželnem sedežu v Trstu. Med zasedanjem je obravnaval aktualne teme, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v FJK, pri tem pa največ pozornosti posvetil Slovenskemu stalnemu gledališču, občnemu zboru Narodne študijske knjižnice in poteku zadnjega zasedanje posvetovalne deželne komisije za Slovence v FJK. Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je vodenje Slovenskega stalnega gledališča s strani sedanjega upravnega odbora in predsednice Maje Lapornik povsem zadovoljivo. V tem smislu ne razume in zavrača kritike ter obtožbe predvsem s strani bivše umetniške vodje Diane Koloini, ki se v zadnjih dneh in mesecih vrstijo v javnosti. Pri tem izraža predsednici Lapornikovi in celotnemu upravnemu odboru SSG vso solidarnost, podporo in zaupanje. Izvršni odbor SSO je poglobljeno razpravljal tudi o poteku občnega zbora Narodne študijske knjižnice, ki je zasedal pred božičnimi in novoletnimi prazniki in je bil prekinjen zaradi protestov. Narodna študijska knjižnica je osrednja ustanova naše narodne skupnosti in ima velik pomen ter poslanstvo. V tem smislu je hvalevredno prizadevanje za ureditev stanja, da bi lahko NŠK nemoteno nadaljevala s svojo arhivsko in raziskovalno dejavnostjo. Pri tem pa je potrebno spoštovati dejstvo, da je NŠK skupna ustanova, kar se mora odražati tako v članstvu kot v vodstvenih organih. V tem smislu se SSO ne strinja, da bi se upravni odbor skrčil iz sedmih na pet članov, pri tem bi bila namreč sklepčnost že ob prisotnosti samih treh članov, kar bi bilo zelo vprašljivo. SSO je mnenja, da mora biti NŠK tako v članstvu kot v upravnih organih izraz celotne naše narodne skupnosti, katera jo mora podpirati in biti nanjo navezana. Ravno slednje se je v zadnjih letih nekoliko ošibilo in to predstavlja zaskrbljujoče znamenje. Izvršni odbor SSO je pri tem mnenja, da bi bilo potrebno premisliti ali je primerno izvesti novo zasedanje občnega zbora NŠK, ki je bilo sklicano za 9. januarja in najprej umirjeno ter preudarno razjasniti zgoraj omenjena vprašanja. Izvršni odbor je na podlagi poročila predsednika SSO Draga Štoke ter ostalih članov deželne posvetovalne komisije za Slovence v FJK ocenil potek zadnje seje tega pomembnega organa. SSO podpira prizadevanja deželnega odbornika Giannija Torrentija, ki je pozorno prisluhnil razpravi in predlogom za končno razvrstitev financiranih projektov za pobude posebnega pomena, namenjene ovrednotenju zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine na podlagi deželnega zakona št. 26/2007, čl. 18., 2. odst., črka d) in deželnega zakona št. 6/2013, čl. 6, odst. 18 -20.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp