SSO: Nedopustna prepoved_SSO: Un intollerabile divieto

San_Pietro_al_Natisone_14Svet slovenskih organizacij izraža veliko zaskrbljenost nad tem, da je prišlo do prepovedi uporabe slovenskega jezika ob priliki podelitve zakramenta prvega obhajila v župnijski cerkvi v Špetru. Še posebno zaskrbljujoča je tudi okoliščina, da so bili deli obreda v drugih jezikih, kar je seveda lepo in prav, pri tem pa se je prezrlo avtohtoni slovenski jezik, za katerega so nekateri starši prvoobhajencev tudi zaprosili. Obenem se SSO zahvaljuje pogumnemu in prepričanemu posegu gospe Giulie Strazzolini, ki se je javno zavzela v korist slovenščine. Popolnoma skregana z realnostjo je namreč utemeljitev izključitve, da se v Špetru in Benečiji ne govori slovenščine.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je to dejanje nesprejemljivo in skregano z današnjo realnostjo, ki je usmerjena v priznanje in ovrednotenje avtohtone prisotnosti Slovencev v Benečiji. To bi moralo biti še posebno prisotno v sklopu Cerkve. V ta namen bo vodstvo krovne organizacije v naslednjih dneh poseglo pri vseh krajevnih cerkvenih predstavnikih, da takih primerov izključevanja slovenščine ne bo več.

Svet slovenskih organizacij zaupa v videmskega škofa in špeterskega župnika, da bo prišlo do takojšnje pozitivne rešitve, ki bo slovenskemu jeziku priznalo mesto, ki mu pripada na področju, kjer na Videmskem živi slovenska narodna skupnost. Vsem nam namreč ne bo koristilo, če bi ta neljubi dogodek presegel okvire krajevne Cerkve.

La Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO esprime grande preoccupazione per l’episodio della proibizione dell’uso dello sloveno in occasione della celebrazione della Prima Comunione nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone/Špietar. Particolarmente preoccupante è, tra l’altro, la circostanza che parti della celebrazione abbiano avuto luogo in altre lingue, cosa ovviamente bella e giusta, ma che non sia stata considerata la lingua autoctona slovena, richiesta anche da alcuni tra i genitori dei bambini che celebravano la Comunione. La SSO ringrazia, inoltre, il coraggioso e convinto intervento della signora Giulia Strazzolini, che si è pubblicamente impegnata in favore dello sloveno. Del tutto discordante con la realtà è, infatti, la motivazione dell’esclusione, ovvero che a San Pietro al Natisone e nella Slavia Veneta non si parli lo sloveno.

La Confederazione delle organizzazioni slovene ritiene tale episodio inaccettabile e stridente con la realtà di oggi, indirizzata verso il riconoscimento e la valorizzazione della presenza autoctona degli sloveni nella Slavia Veneta. Così dovrebbe essere in particolar modo in ambito ecclesiastico. A tal fine, nei prossimi giorni il direttivo dell’organizzazione confederativa interverrà presso tutti i rappresentanti ecclesiastici locali, affinché simili episodi di esclusione dello sloveno non si ripetano più.

La Confederazione delle organizzazioni slovene confida nell’arcivescovo di Udine e nel parroco di San Pietro circa una celere soluzione positiva, che riconoscerà allo sloveno il posto che gli spetta in una zona della provincia di Udine abitata dalla comunità etnica slovena. A tutti noi, infatti, non sarebbe di alcuna utilità, se tale spiacevole episodio oltrepassasse i confini della Chiesa locale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp