SSO in Kmečka zveza za Kanalčane_Sso e Kmečka zveza per la Valcanale

Prav čezmejna je bila skupina uglednih gostov iz Furlanije Julijske krajine, avstrijske Koroške in Slovenije, ki so prišli na otvoritev nove podružnice Sveta slovenskih organizacij na Trbižu. V prostorih v starem mlinu v ulici Sottomonte bo poslovala tudi podružnica Kmečke zveze.

Na dan, ko so v Italiji uvedli začasni nadzor in tako zaprtje meje, so se na Trbižu odprle nove priložnosti. »Cilji pa so dosegljivi, če bodo ljudje marljivo delali v korist tega ozemlja,« je bil prepričan deželni predsednik SSO-ja, Walter Bandelj. Vesel zaradi pozitivne in brezpogojne sinergije je bil pa predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. Stanovska organizacija slovenskih kmetov in živinorejcev po sedemdesetih letih razpolaga tudi s postojanko v Kanalski dolini, ki ima strateški pomen. Namenjena bo potrebam slovenskega kmeta in povezovanju s sosedi.

Samoumevno pa je, da bodo v novih prostorih dobrodošli tudi pripadniki drugih jezikovnih skupnosti, ki so v dolini tradicionalno doma, tako tudi Nemci, Furlani in Italijani.

Po konzulu Republike Slovenije v Trstu, Gregorju Šucu, bo nova pridobitev na Trbižu ponudila nove možnosti sodelovanja ob tromeji. Vezi s koroškimi Slovenci so že dobre, zagotovo bo novi sedež prispeval h kulturnemu in gospodarskemu razvoju. Četudi zgleda da se zgodovina nagiba k novim oviram in postavitvi mejà. Odbornik za krajevne avtonomije Dežele Furlanije-Julijske krajine Pierpaolo Roberti, je spomnil, da ohranjanje jezikov avtohtonih jezikovnih skupnosti »ni le etična dolžnost, vendar tudi velika prednost naše dežele.« Soprisotnost vseh štirih uradnih jezikov dežele pride popolnoma do izraza le v Kanalski dolini.

Roberti je bil še posebej zadovoljen, saj je prav na dan, ko sta SSO in Kmečka zveza otvorili nove prostore na Trbižu, tudi nemška jezikovna skupnost v deželi obhajala pomemben formalni dogodek. V bližnjemžupanstvu Občine Trbiž so namreč uradno ustanovili skupščino nemške jezikovne skupnosti v Deželi Furlaniji- Julijski krajini, kot so to svojčas že naredili Furlani.

Kot Žabničan in Kanalčan, se je z odbornikom Robertijem strinjal podpredsednik deželnega sveta Stefano Mazzolini, ki ima družinske korenine tudi v Bovcu.

In potencialno sodelovanje med skupnostmi že razpolaga z dobro podlago, saj je prav predsednik društva nemško govorečih Kanalčanov, Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini opozoril na plodno sodelovanje. Odkar društva nemške in slovenske skupnosti v Kanalski dolini sodelujejo, je mogoče dosegati vse boljše rezultate. V slednje prav gotovo spada začetek ministrskega eksperimentalnega večjezičnega pouka, ki je za župana Občine Trbiž, Renza Zanetteja, velika pridobitev. Pouk v vseh jezikih naj bi v naslednjih tednih postopoma stekel v vseh šolskih poslopjih Kanalske doline. Za Zanetteja meje ni; novi sedež bo ponudil priložnosti tudi furlanskim in nemškim društvom.

Pisno sta Svetu slovenskih organizacij in Kmečki zvezi čestitala tudi senatorka Tatjana Rojc in koordinatorica Agraslomaka Lidija Lipič-Berlec. Med prisotnimi na srečanju so bili tudi poslanka Isabella De Monte, deželni svetnik Marko Pisani, nekdanja ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklitsch, in predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, Robert Frandolič.

Med občinstvom sta bila tudi predsednika za vidensko pokrajino Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze, Anna Wedam in Antonio Banchig. Z avstrijske Koroške pa je prišel predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Valentin Inzko.

Pred zaključkom prireditve, ki jo je povezovala Elisa Kandutsch in so jo glasbeno obogatili Aleš Lavrenčič, Mitja Tull, Simone Quaglia in Sandro Quaglia, je nove prostore v slovenščini blagoslovil trbiški župnik Alan Iacoponi. Zainteresirane in goste bosta v novih prostorih na Trbižu sprejela Sandro Quaglia in sodelavka Claudia Plazzotta. (Luciano Lister  Slike Davide Degano)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp