SSO čestita senatorki Tatjani Rojc_La Sso contenta per Tatjana Rojc

RojcV imenu Sveta slovenskih organizacij predsednik Walter Bandelj izraža novoizvoljeni senatorki Tatjani Rojc iskrene čestitke in želi uspešno delo. »Zelo smo zadovoljni, da bomo Slovenci v Italiji tudi v prihodnje imeli predstavnico v rimskem parlamentu, kar je za nas življenjskega pomena«, so bile besede deželnega predsednika SSO.

Svet slovenskih organizacij je skupaj z ostalimi pripravljen vzpostaviti s senatorko Rojčevo aktivno in polno sodelovanje pri izvajanju njenega novega poslanstva, po katerem bo zastopala interese slovenske narodne skupnosti in širše družbene stvarnosti naše avtonomne dežele FJK. Tematik in odprtih vprašanj, ki zadevajo polno uresničitev zaščitne zakonodaje je še vedno veliko in edino skupno ter usklajeno delo lahko omogoči tiste dosežke, ki si jih vsi v slovenski narodni skupnosti želimo.

Še posebno pozornost bo po mnenju predsednika SSO potrebno nameniti slovenski zastopanosti v parlamentu, ki jo mora Republika Italija zagotoviti, da ne bo več odvisna od dobre volje te ali one politične stranke. To vprašanje, ki ga je SSO stalno zagovarjal, še posebno v zadnjih mesecih, je potrebno načeti takoj po umestitvi obeh zbornic in mora imeti trdno podporo v pristojnih vladnih in diplomatskih organih Republike Slovenije. Volilni izidi pa nam morajo biti v tem smislu v jasno opozorilo in močno vzpodbudo.

Drugo pomembno področje, na katerem je potrebna stalna skrb je slovensko šolstvo, v smislu, da se pouk v slovenskem jeziku lahko razvija v idealnih pogojih tako za učitelje in profesorje kot za učence in dijake, ki so prvi koristnik šolskih storitev in predstavljajo prihodnost naše narodne skupnosti v FJK. V sklopu slovenskega šolstva je potrebno tudi čimprej zagotovit redno in zadovoljivo poučevanje slovenskega jezika tudi v tistih krajih, kjer je prisotnost slovenskega življa šibkejša, kot so Kanalska in Terska dolina ter Rezija.

Seveda je tematik še veliko, od pravilnega zapisovanja slovensih imen in priimkov na uradnih dokumentih, do nadaljevanja dobrih sosedskih odnosov z Republiko Slovenijo na podlagi razvojnih programov. Nemogoče bi bilo jih navesti vseh. Potrebno pa je, da čimprej vzpostavimo učinkovit način sodelovanja vseh pristojnih subjektov naše narodne skupnosti, od civilne družbe do politike. To je toliko bolj pomembno zaradi novih političnih razmer, ki so izšle iz nedeljskih volitev in predstavljajo nov izziv za vse nas, je še dodal predsednik SSO Walter Bandelj. (Svet slovenskih organizacij)

A nome della Confederazione delle organizzazioni slovene-Svet slovenskih organizacij il presidente, Walter Bandelj, si congratula con la nuova eletta di lingua slovena in senato a Roma. Si tratta di Tatjana Rojc, candidata indipendente nelle liste del Partito democratico. «Siamo molto soddisfatti, come sloveni in Italia, di continuare ad avere una rappresentante in parlamento a Roma anche in futuro. Per noi questo è d’importanza fondamentale» sostiene Bandelj.

La Confederazione delle organizzazioni slovene è pronta a collaborare con Rojc nell’adempimento della sua missione, nell’ambito della quale rappresenterà anche gli interessi della minoranza linguistica slovena e della più ampia società della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Molti passi della legge di tutela vanno ancora attuati, ritiene infatti Bandelj. Molta attenzione andrà rivolta a risolvere la questione di una rappresentanza garantita alla minoranza slovena in parlamento a Roma, che sia disgiunta dalla buona disposizione di questo o quel partito. Altra tematica importante è quella dell’insegnamento della lingua e in lingua slovena, che interessa il futuro della minoranza stessa. A riguardo, va garantito un insegnamento regolare e soddisfacente anche nelle zone in cui la minoranza slovena è più debole, come in Valcanale, nelle Valli del Torre e a Resia.

Restano da risolvere, poi, le problematiche legate alla trascrizione, sui documenti ufficiali, dei segni diacritici presenti in nomi e cognomi e bisogna proseguire nei buoni rapporti con la Repubblica di Slovenia sulla base dei programmi di sviluppo. Questo e altro può essere affrontato, secondo Bandelj, instaurando quanto prima una collaborazione efficace di tutti i soggetti competenti della comunità etnica slovena, da quelli della società civile a quelli della politica, ancor più in considerazione delle nuove circostanze politiche conseguenti alle elezioni del 4 marzo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp