Srečanje Slovencev v Tolminu_Incontro degli sloveni a Tolmin

Erjavec webLietošnje novolietno srečanje Slovencu videnske province in Posočja, ki ga parpravljajo kamuni Bovec, Kobarid in Tolmin ter Upravna enota Tolmin bo v saboto, 16. ženarja, v Tolminu. Ob 14.30 se bojo v sejni sobi občinskega sveta zbrali šindiki iz Benečije in župani iz Posočja, drugi predstavniki daržavne, regionalne in provinciale oblasti ter predstavniki slovenskih organizacij Slovencu v Italiji, de bi se poguorili o skupnih rečeh. Na posebno vižo bojo guorili o programu sodelovanja med Slovenijo in Italijo za obdobje 2014-2020 v sklopu evropskih projektu. Za slovensko vlado bo na srečanju minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, za Furlanijo Julijsko krajno pa odbornik za finance in evropske politike Francesco Peroni. Ob 17. uri bo v prek kratkim prenovljeni tolminskem kinogledališču kulturni program. V imenu organizatorju srečanja bo pozdravu tolminski župan Uroš Brežan, v imenu Slovencu videnske province pa predsednica združenja Cernet Anna Wedam. Slavnosti govornik bo podpredsednik slovenske vlade in zunanji minister Karl Erjavec. Nastopili bojo mešani pevsdki zbor Musica viva, Barski oktet, skupina Napolitango in recitatorji poezij iz Benečije, Rezije in Tolminske. Gujovovo priznanje bojo lietos podelili žlatomašniku in odgovornemu uredniku Doma msgr. Marinu Qualizzi, ki predstavlja za vse Slovence v videnski provinci veliko moralno avtoriteto in jim je v veliko oporo, za veliko dobrega, ki ga je nardiu za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Pred novoletnim srečanjam se bo minister Erjavec sreču z delegacijo slovenske manjšine v Italiji, v kateri bojo regionalni in provincialni predsednik SSO Walter Bandelj in Riccardo Ruttar ter regionalni predsednik in provincialna predsednica SKGZ Rudi Pavšič in Luigia Negro.

I Comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin insieme alla prefettura di Tolmino organizzano il 18 gennaio il tradizionale incontro di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje. Qust’anno avrà luogo a Tolmin. Alle 14.30 nella sala consiliare del municipio sindaci, amministratori, esponenti del Governo sloveno e della Regione Friuli Venezia Giulia nonché rappresentanti delle organizzazioni slovene daranno vita alla tavola rotonda sui programmi transfrontalieri Italia-Slovenia. Interverranno anche il ministro per gli Sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, e l’assessore reginale alle Finanze e politiche comunitarie, Francesco Peroni. L’incontro tra gli sloveni dell’alta valle dell’Isonzo e della provincia di Udine si terrà nel cinema/teatro alle 17. Oratore ufficiale sarà il vicepremier e ministro degli Esteri, Karl Erjavec. Parleranno anche il sindaco di Tolmin, Uroš Brežan, e la presidente dell’associazione «don Mario Cernet», Anna Wedam, a nome degli sloveni della provincia di Udine. Il premio «Gujon» sarà conferito a mons. Marino Qualizza, direttore del quindicinale Dom, per il suo lungo impegno nella promozione dei diritti degli sloveni della provincia di Udine. Si esibiranno il coro «Musica viva» di Tolmin, l’ottetto «Barski oktet» di Lusevera e il gruppo «Napolitango». Verrano recitate poesie nei dialetti solveni delle Valli del Natisone, delle Vali del Torre, di Resia e di Tolmin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp