Spet v šuolske klopi z upanjam na buojše

 
 
Otroci, puobi in čeče so 12. šetemberja veselo prestopili šuolske prage tudi v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Trošt je, de bo novuo šuolsko lieto parneslo manj težau dvojezični šuoli v Špietru, de na bo te zadnje v Tipani, Bardu in v rezijanski nižiji sriednji šuoli, de bo v dolini pod Višarjami odparlo vrata sistematičnemu pouku v vsieh treh jezikah, ki so tamgor doma.
Začnimo par dvojezični šuoli, ki bo v začasnih prestorah tudi lietos in manku še hlietu. Nje hram, naj bi biu parpravljen za šuolsko lieto 2013-214. Otroci vartca in elementarne šuole se bojo lietos učili v dijaškim domu in v učiteljišču. Nižja sriednja šuola, naj bi bla v hramu kupe s sriednjo šuolo, v kateri učé samuo po italijansko. Takuo so odločili v Tarste na srečanju, ki so ga imieli vladni komisar Alessandro Giacchetti, regjonalni ašešor Roberto Molinaro, regjonalna šuolska direktorica Daniela Beltrame, špietarski šindik Tiziano Manzini in predstavniki gasilcu.
Potriebne pa so nekatere diela, de bi v šuoli »Dante Alighieri« parpravli prestore. Zatuo bo dvojezična sriednja šuola začela novuo lieto v hramu gorske skupnosti in se preložila, kàr bojo diela paršle h koncu.
Problem je dost cajta bojo nucali za diela. Nekateri, ki se v reči zastopijo, pravijo, de bi bluo zadost miesac dni, na špietarskim kamunu pa pravijo, de bo potriebno narmanj 6 miescu. Starši otruok se boje, de bojo diela zavlačevali iz političnih ražonu.
Vsekakor, na koncu bo lepuo, de bojo vsi otroci kupe in de bojo nucali skupne strukture. Takuo se bojo med sabo spoznali in bojo buj lahko sodelovali. V te pravim kulturnim in parjateljskim duhu, ki ga Benečija karvavo potrebuje.
V prihodnjih miescah bojo določili, katere šuole bojo zaprli od šetemberja 2012. Med njimi bota prù sigurno tista v Njivici in tista v Tipani, višno tudi tista v Sauodnji.
Kamuna Bardo in Tipana sta zaprosila, de se tudi par njih začne učiti v dvieh jezikah: po italijansko in po slovensko. Na Regjonu mislijo, de je otruok premalo za dvie šuole; tudi adno samo dvojezično šuolo bo težkuo odprieti. Nie sudu. Nucno bi bluo, če bi se kamuna dogovorila o skupnim projektu. Drugač bojo obie šuole zaparli in tuole bo v škodo domačim vasem in cieli slovenski manjšini v Italiji.
Buj pamentno se obnašajo v Kanalski dolini, kjer sta kamuna Tarbiž in Naborjet zaprosila za trijezično šuolanje od vartca do mature v vsieh šuolah na teritoriju. Če bojo oblasti prošnjo sparjele, bojo parvi krat učili po slovensko na višjih sriednjih šuolah v videnski pokrajini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp