Soška fronta na UNESCO_Il fronte dell’Isonzo all’Unesco

Martin Šolar in Manfred Benkl

Na deževno soboto smo se 22. oktobra 2022 v Kobaridu poklonili žrtvam, dediščini in spominu na 1. svetovno vojno. V poznem oktobru se spominjamo 12. soške bitke, preboja pri Kobaridu in konca bojev na slovenskem ozemlju v času 1. svetovne vojne.

Generalni konzulat Republike Italije v Sloveniji iz Kopra vsako leto koordinira memorialno slovesnost pri italijanski kostnici pri Sv. Antonu, s katero se spominjamo vseh žrtev nesmiselne morije na soški fronti. Slovesna govornika sta bila italijanski veleposlanik v Sloveniji njegova ekscelenca Carlo Campanile in minister za obrambo republike Slovenije g. Marjan Šarec. H kostnici so položili vence Republik Italije in Slovenije ter drugih organizacij.

Na isti dan je praznoval tudi Kobariški muzej in pripravil slovesnost, ki je že vse od ustanovitve muzeja leta 1990 poimenovana Dan Kobariškega muzeja. Prisotne visoke goste, med katerimi velja izpostaviti češkega in slovaškega veleposlanika v Republiki Sloveniji, sta nagovorila direktor muzeja mag. Martin Šolar in slavnostna govornica dr. Kaja Širok, državna sekretarka za področje kulture v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Dr. Širok je poudarila pomen dela Kobariškega muzeja, ki ga pozna že od mladih let, saj je v teh krajih doma. Zahvalila se ja za poslanstvo muzeja, ki je poslanstvo miru, ki ga muzej skupaj z Ustanovo »Fundacijo Poti miru v Posočju« uspešno širi doma in preko državnih meja. Zaželela je, da bi uspeli z nominacijo dediščine soške fronte za trajen vpis na seznam UNESCO svetovne kulturne dediščine.

Kobariški muzej ima izjemno poslanstvo varovanja in hranjenja naci-onalnega bogastva ter muzejskega gradiva na področju varovanja dediščine soške fronte s poudarkom na predstavitveni dejavnosti. Za uspešno delo so zaslužni mnogi. Nekateri izjemni posamezniki pa so z svojim delom tako zelo pripomogli k delovanju, razvoju in uveljavitvi muzeja, da jim muzej podeljuje častno članstvo. Kobariški muzej je častno članstvo v letu 2022 podelil gospodu Manfredu Benklu, upokojenemu polkovniku nemške vojske, ki je velik prijatelj, podpornik in promotor Kobariškega muzeja. Slovesnost ob dnevu muzeja smo zaključili z odprtjem nove občasne razstave, ki nosi naslov Avstro- Ogrska vojska v Zgornjem Posočju, III 25. maj 1915 – 23. oktober 1917. Je zaključek opusa treh razstav o avstro-ogrski vojski, ki sledi opisu vojske in bojevanja v smeri sever – jug. Razstava je avtorsko delo dolgoletnega kustosa Kobariškega muzeja gospoda Željka Cimpriča.

Dan Kobariškega muzeja so z izjemnim izborom pesmi obogatili pevci Mešanega pevskega zbora Sv. Anton Kobarid pod vodstvom Mateja Kavčiča, ki je prireditev tudi povezoval. (M. Š)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp