Solidarnost Benečiji_Solidarietà alla Benecia

Svet slovenskih organizacij odločno obsoja nedopustno šovinistično in protislovensko ravnanje, ki ga je uprizorila desničarska skupina med potekom sobotnega mednarodnega posveta, v organizaciji Inštituta za slovensko kulturo. Obenem izreka prirediteljem strokovnega posveta in še posebno Bruni Dorbolo, predsednici Inštituta za slovensko kulturo, največjo solidarnost in bližino.

Svet slovenskih organizacij smatra za nedopustno, da se v današnjih časih še dogajajo dejanja, ki spadajo v temno zgodovino medvojnega in povojnega časa. Še posebno je to dejanje nerazumljivo saj smo v času, ko se na obeh straneh meje veliko dela za skupni splošni razvoj. V to prizadevanje in delo sta vključeni obe državi članici Evropske Unije. Nobenega napredka in razvoja pa ne more biti, če pri tem ni spoštovanja in vzajemnega priznanja.

Svet slovenskih organizacij, v dogovoru s svojim pokrajinskim vodstvom za Videmsko, resno upošteva, da bo o nedopustnosti dogodka posegel pri pristojnih državnih organih. Ne more biti dopustno, da se bo zaradi takih ustrahovalnih dogodkov zaustavilo plodno vsestransko delovanje, ki je obrodilo narodni in kutlurni preporod Slovencev v videmski pokrajini.

La Confederazione delle Organizzazioni Slovene condanna fermamente il comportamento illecito dal gruppi di destra »Destra sociale – Fiamma tricolore« avuto durante la conferenza internazionale dello scorso sabato, organizzato dall’Istituto di cultura slovena. Allo stesso tempo esprime la propria solidarietà e vicinanza agli organizzatori della conferenza e soprattutto a Bruna Dorbolò, Presidente dell’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp