Sodelovanje med Tipano in SSO_Collaborazione a tutto campo

Cecutti BandeljPobude za ohranjanje domače slovenske identitete, pouk slovenščine v vrtcu in osnovni šoli, evropski projekti in čezmejno sodelovanje so bile teme v ospredju na srečanju med predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem in novim županom občine Tipana Alanom Cecuttijem, ki je potekalo 17. julija na pokrajinskem sedežu krovne organizacije v Čedadu. Udeležili sta se ga tudi člana izvršnega odbora SSO Luciano Lister in Ezio Gosgnach, predsednik združenja Blankini Giorgio Banchig in predsednik zadruge Most Giuseppe Qualizza. Uvodama je Bandelj čestital županu za izvolitev na volitvah 11. julija letos in mu je zaželel uspešen mandat. Obenem ga je pohvalil in se mu zahvalil za delo, ki ga je že opravil na družbenem, političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Tridesetleni Cecutti je namreč lastnik znanega kmečkega turizma “Brez mej” v Prosnidu in pokrajinski predsednik Kmečke zveze. Vrsto let si prizadeva za socialno in kulturno življenje v vasi, spodbuja turizem in na vseh področjih goji stike s sosednjim Breginjem. Na občini Tipana je bil že v prejšnjih mandatnih dobah občinski svetnik, odbornik in podžupan. “Občudujem tako mladega človeka, ki si je ob ostalih zadolžitev upal prevzeti še župansko breme, in to na območju, v katerem je splošno stanje zelo težko,” je poudaril Bandelj in zagotovil pomoč SSO-ja pri vseh prizadevanjih tipajske občinske uprave v dobro domačih ljudi. Cecutti je z veseljem sprejel ponujeno roko s strani krovne organizacije in si zaželel pomoč pri vseh projektih za razvoj teritorija. Še posebej je izpostavil potrebo po tesnem sodelovanju z ostalimi beneškimi občinami in občino Kobarid ter celotnem Zgornjem Posočjem. Napovedal je, da bo na to temo v kratkem času sklical sestanek vseh zainteresiranih županov z obeh strani meje. Povedal je tudi, da smatra poučevanje slovenskega knjižnega jezika v tipajskem vrtcu in osnovni šoli za učinkovito sredstvo pri ohranjanju lokalne kulturne identitete novih generacij. Zato je že v stiku z ravnateljico v Čenti in bo posredoval tudi pri ostalih šolskih oblasteh. Prav glede šolskega vprašanja se je razvila široka razprava. Poudarjeno je bilo, da je treba otrokom v Tipani čimprej zagotoviti sistematičen pouk slovenščine in v slovenščini, kar bi verjetno pritegnilo v krajevno šolo tudi nekaj učencev iz sosdednjih občin. Enotno mnenje je bilo, da je hitra in dobra rešitev mogoča, saj državni zaščitni zakon za Slovence v Italiji v 12. členu predvideva posebna šolska določila za videmsko pokrajino. Na sestanku je prišla na dan tudi želja po novih pobudah, da bi ovrednotili tipajsko kulturno in zgodovinsko dediščino. “Tipana je zelo pomembna za Slovence na Videmskem in celotno slovensko manjšino,” je podčartal Banchig, misleč tudi na številne zavedne beneškoslovenske duhovnike, ki so se rodili v tistih krajih. Predsenik Blankina je izpostavil v prvi vrsti potrebo po skrbi in ovrednotenju dragocenih župnijskih arhivov, ki predstavljajo pravi zaklad.

Le iniziative per la valorizzazione della locale identità slovena, l’insegnamento della lingua slovena nella scuola dell’infanzia e primaria, i progetti europei e la collaborazione transfrontaliera sono stati i temi al centro dell’incontro tra il presidente regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene, Walter Bandelj, e il nuovo sindaco di Taipana, Alan Cecutti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp