Smerokazi so končno očiščeni_Cartelli finalmente ripuliti

Minila so skoraj tri leta, odkar so v Kanalski dolini neznanci pomazali malo prej postavljene italijansko-slovenske kažipote ob državni cesti. Od sobote, 11. maja, so pa slovenska imena na dvojezičnih tablah spet vidni. Tisti dan so se nekateri člani Združenja Don Mario Cernet in prijatelji zbrali na trgu v Ukvah, od koder so krenili v akcijo, da bi kažipote skupaj očistili. S sabo, so povedali kasneje, so imeli loščilo, stare krpe in še posebej dobro voljo. »Tradicionalna imena naših vasi – tako v slovenščini kakor v nemščini in furlanščini, so obrazložili v sporočilu za medije – so povezana z jeziki naše doline. Imajo svojo zgodovino in so zaklad, ki ga moramo varovati. « Nadaljujejo pa s poziv domačim upravam. »Izkoristimo priliko, da bi spet pozvali javne uprave iz Kanalske doline, naj postavijo table s krajevnimi imeni v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini v isti velikosti na začetku in koncu vasi ter na začetku in koncu občinskega ozemlja. Poziv smo sicer izražali že pred dvema letoma s prijatelji iz društva nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein.« Pobuda, menijo v sporočilu, naj bi bila kar enostavno izvedljiva. »Za finančna sredstva bi uprave lahko zaprosile na podlagi zaščitnih zakonov za jezikovne manjšine, na primer zakona št. 482/1999, po vložitvi ustrezno pripravljenega projekta.« Ko je proti koncu junija 2016 družba »FVG Strade« na državni cesti štv. 13 postavila nekaj dvojezičnih italijansko- slovenskih smerokazov na območju občine Naborjet-Ovčja vas, so ponoči neznani mazači slovenske napise takoj pomazali. Nekateri politiki in krajevni krogi so se pa v naslednjih dneh spravili nad slovensko skupnost in organizacije, češ, da naj bi si želele privilegiran položaj med domačimi skupnostmi. Dejstvo je pa, da so takrat mazači poškodovali državno dobrino, ki so jo postavili na podlagi zakonov. Javni organi pa v treh letih tabel niso očistili.

Sono passati quasi tre anni da quando i cartelli in italiano e sloveno posti lungo la strada statale sono stati subito imbrattati, con danno a un bene installato in base alle leggi statali e regionali. Nel pomeriggio di sabato, 11 maggio, in alcuni membri dell’associazione «Don Mario Cernet» e amici si sono ritrovati in piazza a Ugovizza, da dove sono partiti per andare a ripulirli tutti insieme. Dalla loro parter avevamo del diluente, stracci vecchi e buona volontà! «I nomi tradizionali dei nostri paesi – sia in sloveno, sia in tedesco sia in friulano – sono legati alle lingue della nostra valle. Hanno una propria storia e rappresentano una grande ricchezza, che noi stessi dobbiamo custodire – si legge nel post dell’associazione don Cernet –. Cogliamo l’occasione per rinnovare l’appello alle amministrazioni della Valcanale, tra l’altro espresso assieme agli amici del Kanaltaler Kulturverein due anni fa, per l’installazione di toponomastica in italiano, sloveno, tedesco e friulano con pari grafia all’inizio e alla fine dei centri abitati e all’inizio e alla fine dei territori comunali. Altre realtà plurilingui dimostrano come l’iniziativa sia facilmente fattibile.Le risorse finanziarie possono essere attinte direttamente dalle leggi di tutela delle minoranze linguistiche – ad esempio dalla legge 482/1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche – dietro presentazione di un progetto adeguatamente preparato».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp