Slovensko romanje v Porčinj_Pellegrinaggio sloveno a Porzus

V soboto, 3. septembra, se bodo slovesnosti ob 167. obletnici prikazovanj Božje Matere v Porčinju začele z romanjem slovenskih vernikov, ki ga bo vodil g. Aleš Rupnik, župnik v Kanalu. Somaševanje bo ob 10.30 pred kapelico prikazovanj – Jankoni, v slučaju slabega vremena pa v cerkvi. Slovenskih skupnih romanj zaradi pandemije lani in predlani ni bilo. »Koronavirus je brez dvoma onemogočil številne pobude tako na verskem kot na posvetnem področju. Zaradi tega smo tudi v Porčinju prekinili romanje mnogih italijanskih in slovenskih skupin. Ta nevšečnost pa Slovencem in Italijanom ni preprečila posamičnih romanj. Videti je, da se stanje bitke proti pandemiji sedaj izboljšuje. Tako bo zopet steklo sprejemanje slovenskih romarjev, tudi po skupinah, za kar smo pred nekaj leti dobili spodbudo ob podatku, da je Devica Marija govorila z vidkinjo Terezo Dush v slovenskem narečju,« je napisal g. Vittorino Ghenda, pastoralni skrbnik v Porčinju. V nedeljo, 4. septembra, bo slovesno somaševanjeob 11.15 vodil nadžupnik v Codroipu msgr. Ivan Bettuzzi. Ob 15. uri bo procesija. V nedeljo, 21. avgusta, je bila v Porčinju tretja bolniška maša ob 10.30. Dvojezično jo je daroval slovenski duhovnik Bogdan Vidmar. Naj spomnimo še, da je do konca septembra molitev svetega rožnega venca vsako nedeljo ob 16.30; svete maše so ob 9. uri dopoldne ob nedeljah, ob sobotah pa ob 10.30.

Senz’altro il Coronavirus ha bloccato tante iniziative, sia nel campo religioso che civile. Per questo anche a Porzus sono state interrotte le visite di vari Gruppi, italiani e sloveni . Comunque, questo disagio non ha impedito il pellegrinaggio individuale, anche degli sloveni, come degli italiani. Ora, sembra che le cose stiano migliorando nel campo della lotta contro questa pandemia; ed è per questo che si è potuto programmare due incontri con i confinanti amici sloveni. Il primo incontro ha avuto luogo il 21 agosto, con la Terza S. Messa dell’Ammalato presieduta dal sacerdote sloveno don Vidmar Bogdan nelle due lingue. Il secondo incontro è programmato per sabato, 3 settembre, nel 162° delle apparizioni mariane. La S. Messa in sloveno sarà celebrata da don Aleš Rupnik, parroco di Kanal, e da altri sacerdoti sloveni. Si riprende così l’accoglienza dei pellegrini sloveni anche a gruppi, fenomeno sollecitato dall’aver saputo qualche anno fa che la Madonna ha parlato con la veggente Teresa Dush nel locale dialetto sloveno. Che la Vergine Regina della Pace ottenga dal Signore questa pace in tutti i popoli dell’Europa e del mondo intero.
don Vittorino Ghenda
curatore pastorale

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp