18 Settembre 2020 / 18. september 2020

Slovencev štirikrat več kot lani
Molti più sloveni dell’anno scorso

Pred začetkom glavne turistične sezone v Dolini Soče pogled v prihodnost ni bil nič kaj obetaven. Zaradi negotove situacije v Sloveniji in svetu je obstajala možnost, da bo obisk turistov slab in številke nizke. Vendar pa si je turistično gospodarstvo v Posočju oddahnilo in je z letošnjo sezono nadvse zadovoljno, k čemur so pripomogli predvsem turistični boni.

Dolina Soče je v zadnjih letih ena najbolj priljubljenih outdoor destinacij v Evropi, hkrati pa tudi ena od najbolj hitro rastočih in razvijajočih se. V najpomembnejših mesecih, juliju in avgustu, so dosegli 90 % lanskoletnih statistik, pri čemer pa velja upoštevati dejstvo, da je bila lanska sezona rekordna.

V tem poletju se je zamenjala struktura gostov. Če so bili Slovenci lani na drugem mestu, jih je letos v Dolino Soče prišlo kar štirikrat več.

S svojim obiskom so ublažili izpad tujega trga.

Medtem ko pri vseh ostalih tujih gostih beležijo velik upad, od 40 do 70 odstokov, pa so Nemci svetla izjema, saj jih ni nič manj kot lani.

Obisk nekaterih turističnih znamenitosti kot so Tolminska korita, Javorca, Kobariški muzej in muzej na prostem Kolovrat pa je presegel lanske rekorde.

V Javnem zavodu za turizem Dolina Soče upajo, da lahko upravičeno pričakujejo podaljšanje turističnega dogajanja vsaj do sredine oktobra. Podaljšanje sezone je sicer eden izmed pomembnejših ciljev razvoja turizma na tem območju.

Za jesen tako Zavod pripravlja še tretji promocijski film, v katerem bodo izpostavili pohodništvo v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter ga povezali z gastronomsko ponudbo.

Ne glede na turistično gnečo, v Posočju do konca avgusta niso zabeležili primera okužbe s koronavirusom. (P. U.)

Dopo un inizio non particolarmente promettente, nell’Alta Valle dell’Isonzo la stagione turistica si è conclusa positivamente. In quest’anno segnato dalla pandemia di Covid-19, a ciò hanno contribuito anche i voucher emessi dal governo della Repubblica di Slovenia, fruibili in ambito turistico. A luglio e agosto nella Valle dell’Isonzo è stato raggiunto il 90% in rapporto ai dati statistici dell’anno scorso.

I maggiori arrivi di turisti sloveni, quest’anno quadruplicati rispetto all’anno scorso, hanno attutito i minori arrivi di turisti stranieri. Solo i turisti tedeschi sono arrivati in numero rapportabile all’anno scorso.

L’Ente turismo della Valle dell’Isonzo spera in un prolungamento della stagione turistica fino a metà ottobre. Allo scopo sta preparando un filmato promozionale, che presenta le possibilità di camminate nei comuni di Bovec, Kobarid, Tolmin e Kanal ob Soči nonché la gastronomia locale.