Skupen časopis treh šol_Tre scuole, un giornalino

Kot priloga petnajstdnevnika Dom je 15. maja izšel skupen šolski časopis osnovnih šol Breginj (Posočje – Slovenija), Guilmi (Abruzzo – Italija) in Tipana (Benečija – Italija). Kombinirani oddelki večstopenjske šole »G. Spataro«, ki se nahaja v kraju Gissi v italijanski pokrajini Chieti, so pristopili k izobraževalni dejavnosti Razširjeno učno okolje. Dejavnost je zastavil inštitut Indire (Vsedržavni zavod za dokumentacijo, inovacijo in vzgojno raziskovanje) z raziskovalnim projektom o manjših šolah Piccole Scuole. Namena dejavnosti sta bila vstopiti v mrežo didaktičnih vezi med šolami, ki se nahajajo na geografsko zapostavljenih območjih in jih zaznamuje omejeno število učencev, ter najti rešitve za posodobitev izobraževalnih okolij preko informacijskih tehnologij. Na začetku se je dejavnost izvajala med samimi razredi šole G. Spataro. V lanskem letu pa so učenje preko informacijskih tehnologij razširili do Furlanije Julijske krajine preko povezave z osnovno šolo v kraju Tipana, ki se nahaja v pokrajini Viden. Šola, ki deluje pod okriljem Večstopenjskega šolskega zavoda Čenta ,je pristopila k gibanju manjših šol Indire. Letos so v projekt vključili tudi osnovno šolo v Breginju (naselje v Občini Kobarid v Sloveniji). Integracijsko ozadje tovrstne dejavnosti je spoznavanje okolja, ozemlja. Končni cilj projekta je bila izdaja šolskega časopisa, ki vsebuje novice, običaje, zgodbe in legende iz vsakega območja.

Come inserto del quindicinale Dom, il 15 maggio è uscito il giornalino scolastico comune delle scuole elementari di Breginj (Posočje – Slovenija), Guilmi (Abruzzo – Italia) e Taipana (Benecia – Italia). Le pluriclassi dell’ Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”, di Gissi (Ch), hanno aderito al percorso di Ambiente di Apprendimento Allargato, avviato e sostenuto dall’Indire, con il progetto di ricerca Piccole Scuole. Due gli obiettivi: entrare nella rete di relazioni didattiche fra scuole situate in territori geograficamente svantaggiati e caratterizzati da un ridotto numero di studenti; cercare soluzioni per la riorganizzazione degli ambienti formativi sfruttando le tecnologie informatiche . Inizialmente, il percorso è stato condiviso tra le classi dell’Istituto, dallo scorso anno, l’ambiente di apprendimento si è allargato al Friuli Venezia Giulia, attraverso il collegamento con la Scuola Primaria di Taipana, in provincia di Udine, che fa parte dell’Istituto comprensivo di Tarcento e che è inserita nel movimento piccole scuole di Indire. Quest’anno è stata inserita nel progetto la scuola primaria di Breginj, una frazione del Comune di Kobarid in Slovenia. Il prodotto finale del progetto è la realizzazione del giornalino scolastico con le notizie del proprio territorio, le tradizioni, i racconti e le leggende.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp