Skrb nad usodo župnišča_Val Canale, canonica inagibile

V Žabnicah je usoda župnišča in tako imenovanega rekreacijskega centra v sredini pozornosti vaške skupnosti. Žabniški župnik msgr. Dionisio Mateucig nam je povedal, da je že zdavnaj na obisk prišla z videnske nadškofije komisija, ki je župnišče pregledala in povedala, da se ne da vse popraviti, ker bi to stalo preveč denarja: vse je prestaro. Če bi vse popravili, bi to stalo milijon evrov; zaradi tega je komisija predlagala, da župnišče najde sedež drugje.

Trenutni predlog je, da župnija Žabnice kupi hišo, ki jo v vasi imajo goriške Frančiškanske sestre: pri zadevi bi priskočila na pomoč videnska kurija; vsekakor bi potem župnija počasi morala vrniti denar.

Po srečanjih, ki sta se pravzaprav odvijala že meseca januarja, je kar 12 društev, zborov, združenj in konzorcijev, ki delujejo na krajevni ravni, naslovilo pismo pristojnimi osebami na videnski nadškofiji. V pismu lahko beremo, da se vaška skupnost strinja z morebitnim nakupom hiše goriških Frančiškanskih sester s strani župnije Žabnice. Hišo naj bi župnija kupila s sredstvi, ki bi izhajali iz povečanja že obstajajočega posojila ali iz prodaje zemljišča v okolici vasi.

Z nakupom bi krajevni »fajmošter« lahko bival v primernih stanovanjskih prostorih. Sedanje župnišče in rekreacijski center pa sta vsekakor zelo pomembna za krajevno skupnost, saj se tam odvijajo družbene, kulturne in športne dejavnosti. Tam imajo vaje krajevna glasbena šola, trije vaški zbori (dva od teh sta farna) in tri krajevne glasbene skupine. Tam deluje tudi žabniško športno društvo (U.S. Camporosso) in blizu nepremičnin sta manjše športno igrišče in igrišče za otroke.

Pismo je obenem opozarja, da je treba razmišljati o prihodnosti župnije Žabnice. Kljub temu, da leži vas blizu Trbiža, bi združitev s tamkajšno župnijo pomenila hud udarec za žabniško župnijo, še posebej ker je žabniška skupnost zgodovinsko močno povezana s Svetimi Višarjami.

Krajevna skupnost je zaskrbljena, da bi v prihodnosti lahko zgubila svojega duhovnika, ki trenutno duhovno skrbi bodisi za Žabnice bodisi za Svete Višarje. Podčrtano je bilo, da s tem, da na Višarje pride veliko ljudi iz sosednjih dežel, je treba, da krajevni duhovnik govori italijansko, furlansko, slovensko in nemško – in mi dodamo, da je to treba tudi zaradi tega, da v Žabnicah lahko naprej ohranjajo italijansko-slovensko mašo.

 

Preoccupazione per il destino della canonica e della stessa parrocchia a Camporosso in Val Canale. La canonica che è anche centro parrocchiale è stata giudicata inagibile e, a giudizio della curia di Udine, la ristrutturazione verrebbe a costare troppo. L’alternativa è l’acquisto della casa delle suore Francescane. In una lettera i parrocchiani esprimono la preoccupazione che la parrocchia di Camporosso venga inglobata in quella di Tarvisio. Questo viene considerato negativamente, visto che la comunità di Camporosso è storicamente fortemente legata al santuario del Monte Lussari.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp