Silhuete policista za večjo varnost_Sagome di poliziotto per più sicurezza

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko sta 19. avgusta v Kobaridu predstavili novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost, in sicer postavitev silhuet policista in policistke z radarjem na cestah Zgornjega Posočja.

Namen silhuet, ki so v naravni velikosti, je opozarjati voznike na nevarnosti na cestah, predvsem pa jih spodbuditi, da zmanjšajo hitrost vožnje.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica bodo silhuete policista in policistke z radarjem postavljali na območjih cest Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta–Bovec, Staro selo– Kobarid in Robič–Staro selo.

Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala. Uporaba pa je imela pozitiven preventivni učinek, saj vozniki, ko jo opazijo, zmanjšajo hitrost svoje vožnje, zaradi česar se posledično umiri promet.

Venerdì, 19 agosto, a Kobarid (Caporetto) la direttrice generale della polizia slovena, Tatjana Bobnar, e la direttrice esecutiva dell’Agenzia pubblica della Repubblica di Slovenia per la Sicurezza stradale, Vesna Marinko, hanno presentato una nuova attività di prevenzione per una maggiore sicurezza stradale. Si tratta del posizionamento di sagome di poliziotti e poliziotte col rilevatore di velocità lungo le strade dell’alta Valle dell’Isonzo.

Le sagome, a grandezza naturale, intendono richiamare l’attenzione dei guidatori sui pericoli lungo la strada e indurli a rallentare.

I poliziotti della Direzione di Polizia di Nova Gorica posizioneranno le sagome lungo le strade tra Predel e Bovec, Žaga e Kobarid, Trenta e Bovec, Staro selo e Kobarid e Robič e Staro selo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp