Sibau zapušča Občino in GS_Via da Comune e Comunità

V pandiejak 13. maja bo parva seja novega Deželnega sveta, novega regjonalnega konseja. V njim bo tudi Giuseppe Sibau iz Jesičja v podutanskim kamunu. Sedeu bo na klopeh opozicije, saj je biu izvoljen na listi Autonomia responsabile, ki je podprejala starega predsednika Renza Tonda. Sparva je kazalo, de Sibau na bo šu v Trast, potle so spet preštieli preference in je rezultat biu na njega stani. Pa sada je druga uvrščena na listi Michela Gasparutti poviedala, de se bo partožila. Vsekakor, de bi ratu regionalni konsiljer, je Sibau muoru pustiti mest podutanskega šindika in komisarja Gorske skupnosti Ter, Nediža in Barda. Kakor je znano, na volitvah za predsednika in deželne svetnike (regionalne konsiljerje) Furlanije Julijske krajine, ki so ble v nediejo 21. in pandiejak 22. obrila, je za las Debora Serracchiani premagala dosedanjega predsednika Renza Tonda. Trečji se je uvarstiu Saverio Galluccio Gibanja 5 zvezd. V kamunah, kjer v videnski provinci živijo Slovenci je Serracchiani udobila le v Garmaku, Podbuniescu, Ahtnu, Bardu in Fuojdi. Drugod je biu parvi Tondo. Iz telega teritorija je biu za konsiljerja izvoljen tudi Cristiano Shaurli od Demokatske stranke. S Serracchianijevo se po petih lietih čeparna sredina vrača na oblast v Furlaniji Julijski krajini. Četudi je zmagala z majhano razliko, bo imiela večino v deželnim svetu (v regionalnim konseju), se pravi v rokah platno in škarje. Ljudje se čakajo, de bo zapihu novi vietar. Za ankrat Benečija na bo imiela nobednega predstavnika v novim videnskim pokrajinskim svetu (provincialnim konseju). Iz Nediških dolin so bli trije kandidati, ampa nobedan nie biu izvoljen. Gre za srienskega šindika Maura Veneta na listi Pdl, garmiško županjo Eliano Fabello na listi Udc in špietarskega kamunskega moža Fabrizia Dorbolò na listi Sel. Zdielo se je, de bo Dorbolò stopu v provincialni konsej, potle, ki je Andrea Pirone vebrau, de bo mož na vidanskin kamune. Kaže pa, de je paršlo do zmote par prepisavanju glasou, saj so Dorboloju v Podbuniescu zaštieli samuo 15 glasou namest 75, ki jih je parjeu. Zatuo, de bi ratu provincialni mož se bo muoru partožiti na Deželno upravno sodišče, na Tar.

Giuseppe Sibau deve lasciare la carica di sindaco di San Leonardo e di amministratore unico della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per poter entrare nel nuovo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che terrà la seduta inaugurale lunedì 13 maggio. Il Comune di San Leonardo sarà guidato dal vicesindaco fino alle nuove elezioni nella primavera 2014, mentre la presidente della Regione, Debora Serracchiani, nominerà un nuovo amministratore per la Comunità montana, scegliendolo probabilmente tra i sindaci di centrosinistra. Il nome che già circola è quello del primo cittadino di Pulfero, Piergiorgio Domenis. Sibau, candidato nella lista Autonomia responsabile del governatore sconfitto, Renzo Tondo, è entrato in Consiglio, sui banchi dell’opposizione, dopo il riconteggio delle preferenze al posto di Michela Gasparutti, capo della segreteria di Tondo, la quale ha già annunciato ricorso. In maggioranza è invece l’ex sindaco di Faedis Cristiano Shaurli. Non ci sarà, invece, alcun esponente della Slavia nel nuovo consiglio provinciale di Udine. Dopo la rinuncia del consigliere di Sel, Andrea Pirone, che ha optato per l’assemblea del Comune di Udine, sembrava che il seggio dovesse andare al valligiano Fabrizio Dorbolò. Ma per un errore di trascrizione, dei 75 voti ottenuti a Pulfero, Dorbolò se n’è visti assegnare solo 15, il che ha permesso all’udinese Fernanda Marchiol di scavalcarlo. Così, per ottenere il seggio a palazzo Belgrado, il consigliere di San Pietro sarà costretto a presentare ricorso al Tar.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp