Shaurli postal deželni odbornik_Shaurli assessore regionale

Shaurli webBenečija je dobila »svojega« odbornika v deželni vladi Furlanije Julijske krajine. Predsednica Debora Serracchiani je namreč imenovala nekdanjega župana v Fojdi in dosedanjega načelnika Demokratske stranke v Deželnem svetu Cristiana Shaurlija za odbornika za kmetijstvo. Resor je do sedaj vodil podpredsednik Sergio Bolzonello. Shaurlijevo imenovanje so Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini sprejeli z veseljem, saj bodo z njim imeli odličnega zagovornika v tako pomembnem organu. Shaurliu je med prvimi čestital predsednik SSO Walter Bandelj. »Z velikim veseljem Vam čestitam za imenovanje na odborniško mesto za kmetijstvo v Deželi FJK. Še posebno nam je pri SSO-ju v veselje, ker je preko Vas Benečija dobila »svojega« predstavnika v deželni vladi Furlanije Julijske krajine. To je lep znak za Slovence iz Benečije in tudi za tiste, ki prebivajo v Reziji in Kanalski dolini, saj bodo z vami imeli odličnega sogovornika za tako pomembno področje, ki je temeljnega pomena v goratih in obmejnih predelih naše dežele. Kot deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij pa izkoriščam priložnost, da podčrtam tudi velik pomen, ki ga ima kmetijstvo na celotnem področju, kjer živi slovenska narodna skupnost v FJK, še posebno pa vinorodna in kmetijska področja Brd in Krasa v goriški in tržaški pokrajini,« je napisal.

Cristiano Shaurli è stato nominato nuovo assessore regionale alle Politiche agricole, assumendo la delega del vicepresidente Sergio Bolzonello. Lo ha annunciat a Udine la presidente del friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Bolzonello assume la delega alle Politiche comunitarie, che era detenuta dall’assessore Francesco Peroni. La comunità  slovena della provincia di Udine ha accolto la nomina con grande soddisfazione. Shaurli già da sindaco di Faedis e poi da capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha dimostrato grande attenzione per le problematiche degli sloveni delle valli del Natisone e del Torre, di Resia e della Valcanale. Da sempre è anche sostenitore di forti rapporti tra la fascia confinaria della provincia di Udine e l’alta valle dell’Isonzo. Un messaggio di congratulazioni al neo assessore è arrivato anche dal presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO, Walter Bandelj. «Per la SSO-COS è motivo di particolare felicità che la Slavia veneta abbia il proprio rappresentante nel governo del Friuli Venezia Giulia. Questo è un importante segnale per la comunità slovena della Benečija, ma anche per coloro che vivono nella Val Resia e nella Val Canale, che avranno in Lei un eccellente interlocutore per un settore di estrema importanza per i territori montani e di confine. Come Presidente regionale dello Svet slovenskih organizacij – Confederazione organizzazioni slovene colgo l’occasione per sottolineare anche l’importanza dell’agricoltura su tutto il territorio d’insediamento della minoranza slovena nel FVG, in particolare i territori vitivinicoli e agricoli del Collio e del Carso nelle provincie di Gorizia e Trieste», ha scritto Bandelj.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp