Senjam za Sveto Barbaro_Festa per Santa Barbara

V nediejo 7. dičemberja so se bivši minatorji zbral, de bi počastiti Sveto Barbaro. Telo je blo še 52 srečanje. Praznik se je začeu s sveto mašo v špietarski farni cierkvi. Pred mašo se je mons. Mario Qualizza spomnu usodo naših puobu an možu, ki po uojski so se muoral pobrat v Belgijo za zaslužit vsakdanji kruh za se an za družine. Sledila je kratka čerimonja pred spomenikam minatorju. Špietarki župan, Mariano Zufferli je pozdravu vse prisotne an je poviedu, kajšan pomien ima za anj in za teritorij tel praznik. V imenu zveze Slovencu po Svetu je spreguoriu predsednik Dante Del Medico, ki je podčartu, de minatorji muorajo biti z svovo skarbjo za dielo, poštenostjo an z ljubeznijo do svojih rodnih kraju an izik an liep primer za vse nas in za našo mladino. “Minatorji – je še dodau – so puno dielal an pretarpiel, de bi paršparal njihovim snuovam an hčerkam emigrantsko pot. Naša dužnuost, predvsiem naših politiku an administratorju, je skarbiet, de bojo mladi v Benečiji ušafali kruh an spodobno življenje doma.” Praznika so se udeležili tudi župani iz Sauodnje, Germano Cendou, iz Garmaka, Eliana Fabello an podžupan iz Podbuniesca, Mirko Clavora. Ceremoniji sta sledila družabno srečanje v hotelu “Belvedere” v Špietru in kosilo v gostolni “Cooperativa” v Premarjagu.

Anche quest’anno l’associazione Slovenci po svetu ha organizzato la festa dedicata a Santa Barbara, santa patrona dei minatori. Domenica 7 dicembre c’è stata nella chiesa parrocchiale di San Pietro la santa messa. Dopo la cerimonia davanti al monumento del comune, si è svolto un momento conviviale all’hotel “Belvedere”. Poi, pranzo alla trattoria “Cooperativa” di Premariacco.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp