SDGZ in SGZ v Kanalski dolini_Incontro di Sdgz e Sgz in Valcanale

file2-1V Žabnicah v Kanalski dolini je v petek 16. marca potekalo srečanje SDGZ-Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in SGZ-Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Vodstvi slovenskih gospodarskih organizacij v deželi FJK in na Koroškem sta se pogovarjali o skupnih projektih s ciljem čimboljšega sodelovanja v korist članstva obeh organizacij in slovenskih podjetij iz matice. Redna srečanja vodstev naj bi postala stalnica, tako da postane načrtovanje skupnih dejavnosti še bolj učinkovito. Prvi skupni projekt, ki ga je podprl Urad za Slovence in v katerem sodelujejo tudi ostale organizacije slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem in na Madžarskem je mreža mladih MAJ (Mladi Alpe Jadran), ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Gre za projekt v katerem bodo mladi Slovenci spoznavali okolje in organizacije svojih rojakov v sosednjih državah z namenom navezovanja stikov in tkanja trajnih vezi, ki jim bodo služile za osebni razvoj in kasnejšo bodočo službo.

V sklopu sestanka je bilo govora tudi o navezovanju stikov z nemško narodno skupnostjo na Južnem Tirolskem, ki je na evropskem nivoju simbol uspeha in dobre prakse, katero bi veljalo razširiti tudi na regijo Alpe Jadran v kateri delujejo slovenske narodne skupnosti kot vezni člen matice in gospodarstev sosednjih držav.

Venerdì, 16 marzo, a Camporosso in Valcanale/Žabnice si è svolto un incontro tra l’Unione regionale economica slovena-Slovensko deželno gospodarsko združenje e la Slowenischer Wirtschaftsverband-Slovenska gospodarska zveza (Unione economica slovena di Carinzia) di Klagenfurt. I direttivi delle organizzazioni nell’ambito dell’economia in Friuli Venezia Giulia e in Carinzia hanno discusso di progetti comuni, per la migliore collaborazione possibile a favore dei membri di entrambe le organizzazioni e delle imprese della Repubblica di Slovenia. Allo scopo di rendere la progettazione di attività comuni ancora più efficace, gli incontri regolari tra i direttivi diventeranno una costante. Al primo progetto comune, sostenuto dall’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, collaborano anche le altre organizzazioni delle comunità etniche slovene di Croazia e Ungheria. Si tratta della rete di giovani MAJ (Mladi Alpe Jadran-Giovani Alpe Adria), che dovrebbe partire nei prossimi mesi. Nell’ambito del progetto, giovani sloveni conosceranno l’ambiente e le organizzazioni di altri membri della loro comunità nei paesi vicini, allo scopo di contrarre contatti e intessere legami duraturi, utili per lo sviluppo personale e per un futuro lavoro.

Nell’ambito dell’incontro si è parlato anche dell’instaurazione di contatti con la comunità etnica di lingua tedesca del Sudtirolo. A livello europeo, infatti, costituisce un esempio di successo e buona prassi, che sarebbe da estendere anche alla regione Ape Adria, dove le comunità etniche slovene operano come elemento di collegamento tra la madrepatria e le economie degli stati vicini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp