Bogati program za »Rožinco«_Programma della «Rožinca»

Počitnice v Dreki se razdeljo na dva kraja: kar pride pred Rožinco an kar pride odzad za njo. Se čuje pogost re’: »Prim pred/za Rožinco« al’ pa »Po Rožinc nardim tuole an tuole… Je bluo ob Rožinc.« Ries, Rožinca stoj na sred vošta pa ne samuo za tiste arzparti programe, misli an diela. Nič čudnega: tel praznik ‘ma koranine tu našim serc ‘od kar, per majhinim, smo se ga dugo troštal’ za kolače, za gubanco, za trosit rožce pred Marijo tu precesij. An gariupaste uonjave snopicjou so nam ostale per serc’, vier’ al’ na vier’ tu žegin, k’ jim dà muoč pruot sovražnikom narave. Slovesnost Svete Maše, oufer oku utarja, usi naši mašniki v precesiji pred podobo Device Marije an zbor, navadne piesmi an molitve, tonkanje goz turma, use tuole nam pride tu glavo če samuo čujemo besiedo Rožinca. Pa tud perprava gubanc, južna za uso žlahto, ramonike, k’ se čujejo od deleča, an brezskerbni ples do noči. Program društva Kobilja glava vabi eldi, ne samuo Drečane, na srečanja, k’majo usako lieto vič uspeha, zak’ miešajo smieh teatra tah zanimivosti konferenc, k’ majo zmieram teme zvezane k naši zemlji. Sta dva tiedna puna priložnost’, k’ bo škoda zapustit an, na koncu, naš velik praznik Rožince. Zahvalmo društvo Srebrna kaplja, zbor Rečan an Beneško gledališče, k’ se denejo tah nam, za oživiet dreško poletje an posebno občino Dreka, k’ nam bo konkretno pomagala za nastavt senjam Rožince z južno po starim. Program začne u četertik 1. vošta. Ob 20:30 uri, na Solarij bo konferenca: »I tartufi ci sono! – Tartufi so!« Guoriu bo Enrico Kocina. U četertik 8. vošta ob 18:30 uri, na kamune na Razpotiju bo konferenca: »Parco artistico sul Kolovrat – Umetniški park na Kolovrate«. Guoril’ bojo mladi arhitekti iz Vidma. U petik 9. vošta ob 20:30 uri u vasi Trinko (če bo daž na kamune na Razpotiju) bo Beneško gledališče pokazalo komedijo: »Starost nas na straše«. Besedilo je priredba komedije Toneta Partljiča »Čaj za dve«, ki jo je po beneško priredila Marina Cernetig. Po režijo Marjana Bevka bojo igrali Bruna Chiuch, Anna Iussa, Graziella Tomasetig, Maurizio Trusgnach, Teresa Trusgnach, Lidia Zabrieszach. Šepetalka: Maria Teresa Trusgnach. U nedieljo 11. vošta ob 11:30 uri, pri cerkvi Device Marije, nad Razpotiju gremo po tartufe – praktično dokazovanje z psam. U sriedo 14. vošta ob 16. uri, na Solarij v sodelovanju z društvom Srebrna kaplja napravemo snopicje za Rožinco. U sriedo 14. vošta ob 18. uri, na Solarij bo Ada Tomasetig pravla pravce, ki je slišala po naših vaseh. U četertik 15. vošta praznujemo Rožinco. Ob 11. uri pri cerkvi Device Marije, (nad Razpotij) nudimo gubanco, kolače, torte, štrukilce. Ob 12. uri maša pieta in precesija, požegnanje snopicjov. Pieu bo zbor Rečan. Ob 13. uri, na Razpotij – (če dežuje pa na kamune) Rožinska južna po starim an muzika.

Manuela Cicigoi

In occasione della festa dell’Assunta (Rožinca) nel comune di Drenchia rivivono le tradizioni di un tempo. Anche quest’anno il programma è molto ricco. Il primo agosto alle 20.30 al rifugio Solarie conferenza dal titolo «I tartufi ci sono». Interverrà Enrico Kocina. Giovedì 8 agosto alle 18.30 a Cras di Drenchia la conferenza «Parco artistico sul Kolovrat». Interverranno giovani architetti di Udine. Venerdì 9 agosto alle 20.30 a Trinco spettacolo del Beneško gledališče dal titolo «Starost nas na straše». Regia Marjan Bevk. Attori: Bruna Chiuch, Anna Iussa, Graziella Tomasetig, Maurizio Trusgnach, Teresa Trusgnach, Lidia Zabrieszach. Suggeritrice: Maria Teresa Trusgnach. Domenica 11 agosto alle 11.30, appuntamento alla chiesa di Cras per un’escursione alla ricerca dei tartufi. Mercoledì 14 agosto alle 16 al rifugio Solarie laboratorio a cura della Srebarna kapja per preparare gli «snopicji», i tipici mazzetti di fiori di questa festività. Alle 18 Ada Tomasetig racconterà le favole che ha sentito nei paesi delle Valli del Natisone. Giovedì 15 agosto alle 11, nella chiesa di Cras appuntamento per gubane, dolci, torte… Alle 12 s. messa cantata, processione e benedizione degli «snopicji». Alle 13 pranzo secondo le antiche tradizioni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp