Rezija se spominja na potres_Resia ricorda il terremoto

Potres RezijaTe rozajonski kumün zdila vëdët, da za spomanot 40 lit od te dwa zadnja möćna potresa, ki sta bila lëta 1976, so parvïdinane već rači. W petek, 6 dnuw moja, na ne 7 or zvëčara ta-na Ravanci tu-w carkvi bo ta sveta miša, komemoracjun ano koncert, za spomanot wse rejnike ki so wmorli tu-w potreso. W saböto, 7 dnuw moja, na ne 10 pojütrë tu-w Pöjo blizo Bile Protezione civile comunale bo pokazala, kako so ma dëlet, ko jë potres aliboj slaba ura. Tu-w Osajoni na ne 5 populdnë bo oğono pa kazanjë litratöw ano na ne 6 populdnë tu-w carkvi bo pa taa sveta miša. Rüdi iti din ano rüdi tu-w Osajoni na ne 8 zvečara bo fiaccolata dardo ta-na Njüvi ano spet nozëd. W nadëjo 8 dnuw moja na ne 3 populdnë tu-w Pöjo blizo Bile, tu-w ki bojo tinde, bo oğono ano bo na vïdanjë kazanjë »Resia: Prima, Durante, Dopo«. Wse ise rëči parvïdinane bojo norëd za spomanot potresa bojo zarobjane 15 dnuw setembarja na ne 11 pojütrë tu-w Osajoni. Wsi so poklïcani ledet. (s.q.)

Anche Resia si appresta a ricordare il quarantesimo del terremoto del 1976. Il programma predisposto dal Comune inizierà il 6 maggio con una santa messa, una commemorazione e un concerto a Prato. Le manifestazioni proseguiranno, poi, fino al 15 settembre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp