Predstavili vodnik o solbiški cerkvi_La guida sulla chiesa di Stolvizza

11 Copertina libroV soboto, 14. februarja, na praznik sozavetnika sv. Valentina, je bila po končani sv. maši v cerkvi na Solbici v Rezijipredstavitev umetnostno-zgodovinskega vodiča »Ta solbaška cirköw ano te svete wuže po nes/La chiesa di Stolvizza ed i canti religiosi in resiano«, ki je nastal ob lanski obnovi cerkve sv. Karla Boromejskega. Ob tej priložnosti je kulturno združenje «Museo della Gente della Val Resia / Muzej ljudi iz Rezije« v sodelovanju z župnijo sv. Karla Boromejskega in finančno podporo združenja »Blankin« želelo izdati ta vodič, v katerem naj bi bila prikazana zgodovina današnje bogoslužne stavbe in drugih cerkva, ki so v teku zgodovine stale na tem mestu, pa tudi opisana najpomembnejša umetniška dela, ki so se ohranila v tej cerkvi. Poleg tega razčlenjenega prikaza cerkvenih umetnin s strani umetnostno-zgodovinske kritike želi delo poudariti predvsem močno vez, ki povezuje in je tudi v preteklosti povezovala Solbačane s njihovimi cerkvami in njihovimi svetniki. Kljub temu, da gre za cerkev, v kateri so krščanske zakramente prejeli mnogi vaščani, jih večina ne pozna njene zgodovinske preteklosti. To je treba pripisati tudi dejstvu, da ni bila še nikoli opravljena poglobljena študija na osnovi arhivskih virov, ki so na razpolago. S tem delom se je skušalo, v kolikor je bilo mogoče, seči po teh pisnih virih, ki so pomagali rekonstruirati važnejše dogodke in jih prikazati v njihovem zgodovinskem obdobju. Sklepni del vodnika je posvečen besedilom tradicionalnih nabožnih pesmi župnijske skupnosti na Stolbici, ki jih še sedaj uporabljajo pri bogoslužju in tistih, ki se jih starejši vaščani še spominjajo. Ob predstavitvi vodiča so svoje posege podali duhovnik Gianluca Molinaro, župnijski vikar v Reziji, Giorgio Banchig, predsednik združenja »Blankin«, Luigia Negro, predsednica kulturnega združenja »Museo della Gente della Val Resia« in Sandro Quaglia, avtor vodnika in urednik nabožnih pesmi, ki je prikazal glavne vsebine dela.

Nella festa di San Valentino compratono di Stolvizza di Resia,  dopo la Santa Messa è stata presentata la guida storico-artistica «Ta solbaška cirköw ano te svete wuže po nes/La chiesa di Stolvizza ed i canti religiosi in resiano» realizzata in seguito ai lavori di ristrutturazione alla chiesa intitolata a San Carlo Borromeo che si sono potuti eseguire lo scorso anno.
In questa occasione l’Associazione culturale «Museo della Gente della Val Resia», in collaborazione con la parrocchia di San Carlo Borromeo ed il sostegno finanziario dell’associazione «don Eugenio Blanchini», ha voluto realizzare questa guida per tracciare la storia antica dell’odierno edificio di culto e delle precedenti chiese, nonché descrivere le maggiori opere d’arte in essa conservate.
Assieme ad un’analisi storico-critica degli aspetti dell’arte sacra, il lavoro si propone di sottolineare il rapporto che lega e ha legato, anche in passato, gli stolvizzani alle loro chiese e ai loro santi. Pur essendo questo edificio la chiesa nella quale molti paesani hanno ricevuto i Sacramenti della tradizione cristiana, rimane sconosciuta ai più la sua storia. Ciò è anche dovuto alla mancanza di studi approfonditi delle varie fonti archivistiche disponibili. Si è cercato quindi, nei limiti del possibile, di reperire informazioni scritte utili a ricostruirne le principali vicende inserendole nel quadro storico dell’epoca.
Nella parte conclusiva della guida trovano spazio i testi dei canti religiosi tradizionali della comunità parrocchiale di Stolvizza ancora in uso e quelli ancora vivi nel ricordo delle persone più anziane. Alla presentazione sono intervenuti: don Gianluca Molinaro, vicario parrocchiale della Val Resia, il prof. Giorgio Banchig, presidente dell’associazione «don Eugenio Blanchini», Luigia Negro, presidente dell’associazione culturale «Museo della Gente della Val Resia» e Sandro Quaglia,  autore della guida e curatore dei testi dei canti religiosi che illustrerà i principali contenuti del lavoro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp