Redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij v petek na Opčinah

Stoka webRedni občni zbor Sveta slovenskih organizacij bo v petek, 17. aprila, ob 18. uri na Opčinah; na njem bodo obnovljeni vodstveni organi. Na občnem zboru bo prav gotovo prostora za poglobljeno razpravo o prihodnosti tako krovne organizacije kot slovenske narodne skupnosti v FJK in njenih ustanov na ravni civilne družbe. Ker gre za pomemben dogodek v naši manjšini, smo postavili nekaj vprašanj predsedniku SSO Dragu Štoki, ki končuje svoj tretji predsedniški mandat.

Kakšna je vaša ocena o delovanju SSO od zadnjega občnega zbora, ki je bil novembra 2011?

»Vsekakor pozitivna. V dobrih treh letih je bilo opravljenega veliko dela, bilo je tudi nekaj inovacij oziroma nadaljevanja reform, tako da mirne duše lahko rečem, da si ves izvršni odbor SSO zasluži dobro oceno. Kar je tudi pomembno, je to, da smo se v ekonomski krizi (ki še traja) kar dobro znašli, znali odpraviti nepotrebne stroške, tako da smo lahko zadovoljni tudi s finančnega vidika, saj nimamo dolgov, ki bi nas težili in nam brez potrebe povzročali hudo kri. Ob vsem tem pa smo vsem našim članicam (čez 150 jih je!) šli kar največ na roko in jim ob stiskah pomagali po svojih najboljših močeh.

Kakšen je vaš največji dosežek pri vodenju SSO, za katerega ste še posebno ponosni?

»Da je SSO ohranila svojo verodostojnost navzven, da so ji članice zveste in da je neomajna v zagova- rjanju notranje in zunanje avtonomije, svobode in obenem zvestobe trem idealom, na katerih dela in gradi SSO. To so slovenstvo, demokracija in krščanstvo. Če bo SSO zvest tem idealom tudi naprej, se mu za prihodnost ni treba bati.«

Ali je morda kaj, kar ste si želeli uresničiti, pa vam to ni uspelo oziroma je zmanjkalo časa?

»Da. Nekatere pomanjkljivosti oziroma nepopolnosti so še v statutu, ki ima že skoraj 20 let, pa ga je treba posodobiti in ga prilagoditi sedanjim razmeram in potrebam. Vsekakor morajo članice pri tem ohraniti svoj konstitutivni odnos do krovne organizacije, o tem ne sme biti nobenega dvoma. Dobro bi bilo morda tudi razširiti dejavnost SSO po celi državi, saj imamo kar nekaj organizacij, ki zbirajo Slovence tako v Milanu kot v Rimu in morda še kje v notranjosti Italije.«

Kako bi ocenili raven sodelovanja znotraj slovenske narodne skupnosti?

»Veliko dobre volje, optimizma in zdrave pameti. Predvsem pa veliko zaverovanosti vase in v svoje sposobnosti. Smo zrel narod in kot taki se moramo povsod uveljaviti, tako pri nas, v Italiji sami, in seveda tudi v Evropi. Slovencev, številčno gledano, nas ni nekaj sto milijonov, smo pa žilav in močen narod, ki v Evropi nekaj velja in mora veljati, zaradi svoje zgodovine in volje do življenja.«

Od politike do civilne družbe, zdi se, da nas čakajo korenite reforme. Navedli bi reformo krajevnih uprav v FJK in napovedan nov način financiranja slovenskih društev in organizacij. Kakšen vpliv bo vse to imelo na notranje dinamike naše narodne skupnosti?

»O tem sem že povedal svoje. Ohraniti moramo treznost, predvsem pa budnost. V življenju so večkrat pomembne minute, ne samo ure in dnevi, in mi ne smemo zamuditi niti minute, ko gre za naš obstoj in razvoj.«

Kaj pričakujete od občnega zbora SSO?

»Vsesplošno pozitivno razpravo in predvsem to, da bi z občnega zbora izšlo delovno, sveže, dinamično vodstvo, ki bo naši krovni organizaciji pomagalo do novih ciljev. Pomembno bo, da bo novo vodstvo znalo ohraniti to, kar že imamo: veliko samozavest o sebi in svojem delu, voljo do sodelovanja z vsemi, ki “isto v srcu mislimo” in želijo ohraniti zvestobo svojim koreninam, svojemu narodu, svoji demokratični in krščanski vesti. Vse drugo se da v življenju premostiti, vse težave prenesti, samo svobodni in povsem avtonomni moramo ostati. To je moje globoko prepričanje.«

Julijan Čavdek (Novi glas)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp