Pustni sprevod v Špietru_Sfilata di carnevale a San Pietro

7pustPust lietos puojde naprej do 13. februarja. Tradicionalni pustuovi Nediških dolin se bojo v nediejo, 4. februarja, ob 13. zbral’ par šuolah v Špietru. Sprevod bo začeu ob 14. iz študijskega centra (ul. Simonitti) do gostilne Belvedere. Sprevoda se bojo udeležli tradicionalni pustuovi Nediških dolin (ne bo skupine od Hločja), iz Mažeruol, Čarnieje an Čaniebole. Bojo tudi pustuovi iz Rezije an iz kraju Sauris, Timau an Sappada. Iz Slovenije pa Kurenti an Orači iz Lancove vasi (Ptuj). Sprevoda se bojo udeležle tudi šuole Nediških dolin. Po sprevodu od 18. ure naprej bo ples pod tendonan z ansamblom Skedinj.

Pustinanje v Špietru, ki ga parpravja združenje Bančinarji, se bo začelo v saboto, 3. febrarja, ob 18. pod tendonan, ki bo na placu pred šuolmi. Premjal’ bojo tudi narlieušo maškero an skupino. Natuo bo ples z Vallifolk. Za piti an za jesti bo par tendonam, ki ga vsake lieto okrase šuolarji.

Ruonška skupina, v keri so škof, gaspuod nunac, pustje, zluodi, anjulac, bo pustinala v soji vasi v saboto 10. febrarja. V četartak, 8. febrarja, se bojo ušafal’ v Špietru anta bojo šli arzveselit otroke tu šuole Nediških dolin; v nediejo, 11. febrarja, bojo šli v špietarski rikovero anta v Podbuniesac. V sriedo, 14. febrarja, na dan Pepunice, ob 18., bojo zakjučil’ pustinanje s pašto v faružu.

Pustuovi iz Marsina, s tradicionalno kakuošo an petelinan, bojo v saboto, 10. febrarja, pustinal’ po Špietru, Barnasu, par Muostu an Podbuniescu; ob 12.30 bojo arzveselili učence špietarske sriednje šuole »Dante Alighieri«; v nediejo 11. bojo, od 9.30 naprej pustinal’ v dolenjim an v gorenjin koncu vasi. Na koncu bo veselica v oštariji.

Tudi Matajurski pustje, ki imajo klabuk oflokan z rožami, in v skupini babo, ki nose moža tu koši, bojo po vaseh. V saboto, 10. febrarja, na Tarčmunu, v Čeplešiščah, v Polavi, v Gabrovci, na Jeroniščah, par Jeline an par Mašere; na debelinco bojo pustinal’ po vasi Matajur. Blumarji v Čarnem varhu v nediejo, 11. febrarja, ob 14. bojo letal’ po poti dugi tri kilometre, ki peje do Pačejde an nazaj. Vsi so v bielo obliečeni, imajo zuonove na harbatu, unaste nogavice (kalcine) an žeke. Na glavi nosijo klabuk iz pledene slame, ki je oflokan na varhu. Ankrat so runal’ tarkaj krogu (giru), koliko je bluo Blumarju v skupini. Če bo slava ura, na bo teka blumarju okuole vasi.

Srienjski pustuovi – te gardi, te liepi, veliki pust an pustica, škapjač, kraj an krajica, mož tu palude – bojo v petak, 9. febrarja, pustinal’ po šuolah Nediških dolin, na dvojezični, naj v Sauodnji ku v Špietru. V saboto 10. an v nediejo 11. febrarja bojo pustinal’ po vaseh srienjskega kamuna. (l.b.)

Quest’anno il carnevale terminerà il 13 febbraio.

Domenica, 4 febbraio, alle 13.00 le maschere tradizionali delle Valli del Natisone si ritroverano davanti al polo scolastico di San Pietro al Natisone/Špietar, per dare vita a una sfilata che partirà alle 14.00 dal centro studi (via Simonitti) per arrivare alla trattoria Belvedere. Al corteo parteciperanno le maschere tipiche delle Valli del Natisone (non sarà presente il gruppo di Clodig/Hlodič), di Masarolis/Mažeruola, Cergneu/Čarnjeja e Canebola/Čaniebola. Saranno presenti anche maschere provenienti da Resia/Rezija, Sauris, Timau e Sappada. Dalla Slovenia arriveranno, invece, i Kurenti e gli Orači di Lancova vas (Ptuj). Alla sfilata prenderanno parte anche le scuole delle Valli del Natisone. A seguire, dalle 18.00, ballo sotto il tendone col gruppo musicale Skedinj.

I festeggiamenti di carnevale di San Pietro, organizzati dall’associazione Bančinarji, inizieranno sabato, 3 febbraio, alle 18.00 sotto il tendone allestito in piazza davanti alle scuole. Nell’ambito dei festeggiamenti saranno, tra l’altro, premiate la maschera e il gruppo più belli. Seguirà ballo col gruppo Vallifolk. Sotto al tendone, decorato ogni anno dagli alunni delle scuole, sarà servito da mangiare e da bere.

Il gruppo di Rodda/Ruonac, con le figure škof, gaspuod nunac, pustje, zluodi e anjulac, festeggerà il carnevale in paese sabato, 10 febbraio. Giovedì, 8 febbraio, si riunirà a San Pietro per portare allegria ai bimbi delle scuole delle Valli del Natisone; domenica, 11 febbraio, si recherà in visita al ricovero di San Pietro e, quindi, a Pulfero. Nel Mercoledì delle ceneri, il 14 febbraio, alle 18.00, concluderà i festeggiamenti di carnevale con una pastasciuttata, servita nella casa canonica.

Le maschere tradizionali di Mersino/Marsin, con kakuoša e petelin, faranno festa sabato, 10 febbraio, in giro per San Pietro, Vernasso/Barnas, Ponte San Quirino/Muost e Pulfero/Podbuniesac; alle 12.30 andranno in visita dai bambini della scuola secondaria di primo grado di San Pietro «Dante Alighieri»; domenica, 11, continueranno a festeggiare dalle 9.30 nel proprio paese. Concluderanno nell’osteria paesana.

Anche le maschere tradizionali di Montemaggiore/Matajur, che portano un cappello decorato con fiori, e nel proprio gruppo una donna con un uomo nella gerla, gireranno per i paesi. Sabato, 10 febbraio, saranno a Tercimonte/Tarčmun, Cepletischis/Čeplešišča, Polava/Polava, Gabrovizza/Gabrovca, Ieronizza/Jeronišče, Iellina/Jelina e Masseris/Mašera; l’ultima domenica di carnevale, invece, faranno festa a Montemaggiore. Domenica, 11 febbraio, i blumarji di Montefosca/Čarni varh correrano lungo la strada di 3 chilometri che porta fino a Paceida/Pačejda e ritorno. Sono tutti vestiti di bianco, hanno campane sulla schiena, calze di lana e babbucce. Portano un cappello di paglia intrecciata, decorato sulla cima. Un tempo facevano tanti giri, quanti erano i blumarji che componevano il gruppo. In caso di maltempo, la corsa dei blumarji nei dintorni del paese non sarà effettuata.

Le maschere tradizionali di Stregna/Sriednje – te gardi, te liepi, veliki pust e pustica, škapjač, kraj e krajica, mož tu palude – festeggeranno il carnevale venerdì, 9 febbraio, in giro per le scuole delle Valli del Natisone, alla bilingue, sia a Savogna/Sauodnja sia a San Pietro. Sabato, 10, e domenica, 11 febbraio, faranno festa in giro per i paesi del comune di Stregna.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp