Pust v Benečiji_Carnevale nelle Valli

Bliža se konac pusta. Lietos bo Debelinca10. febrarja, mali pust v pandiejak 11. in velik pust pa v torak 12.

Tele cajt ima na našem teritoriju zelo dugo in bogato zgodovino, sa’ etnografi pravijo, de pustovanje parhaja iz starih paganskih cajtu, kàr so naši predniki praznovali prehod iz zime na pomlad. Zatuo naše tradicionalne maškere so takuo farbane in imajo na sebe zvonove, de bi zbujale zemljo iz zimskega spanja. Tud’ lietos bojo vasi Nediških dolin oživiele za pust. Vsi pa se partožujejo, de se čuje »kriza« tudi v pustovanju, kier je manj inciatiu, kakor v preteklih

lietah. V Podbuniescu na primer lietos na bo čezkonfinskega sprevoda (sfilate), na katerem so ble lani maškere iz Benečije in Posočja. Na bo tud’ praznovanja pod tendonam v Podpolici. Nekatere skupine so pa že začeler pustinati. Skupina iz Sriednjega je adna od narbuj znanih in aktivnih v Nediških dolinah. »Srijenski pust je predvsem poznan za muziko – nam je jau Franco Qualizza, ki je duša telega pusta –, zak’ imamo dobre ramonike, ki so prave kraljice pusta kupe z našimi tradicionalnimi maškerami: te liepe in te garde, kralj in kraljica, berač in pust.« Tela skupina je začela pustinat že12. ženarja in nje program je še zelo bogat: v saboto 2. febrarja bojo v Teru, v baru par Dini, potlè bojo šli v Bardo, kjer bo v baru Nova Coop paštašuta za vse. Tam bojo plesali, pieli in godli. ˘e nekaj liet se je rodila navada, de gre skupina iz Sriednjega tudi v terske doline. »Tela je liepa rieč, zatuo ki se srečata in miešata dva pusta. Vsaka dolina ima svoje navade in je lepuo videti, kuo pustinajo v drugim kraju in tud’ videti, kuo drugi nas spremjajo – nam je še jau Franco –. Za nas je lepuo videti, de par parpravja-nju pusta sodeluje puno ljudi ne samuo iz Sriednjega. Imamo parjatelje, ki parhajajo iz Vidna in #edada.« V saboto 9., v nediejo 10. in v torak 12. Bo tela skupina šla od hiše do hiše po vaseh srienskega kamuna. Pust se bo končau 13. ferbrarja, kàr bo pepeunica. Po sfilati, ki bo začela popudan v Sriednjem, bojo paržgal’ Pusta okuole 7. v Zamirju in bojo vsi kupejedli pašto v baru par Lauri. Tudi v Podbuniescu so po vaseh organizali inciative za pust. V Ruoncu imajo zaries bogat program. Začel’ so pustinat že v saboto 19. ženarja par Klavorah. Skupina iz Ruonca se bo lietos udeležila v saboto 2. In v nediejo 3. febrarja sprevoda v San Michele

all’Adige v provinci Trento. V saboto 9. febrarja že zjutra bojo maškere šle po vaseh Ruonca. V nediejo 10. febrarja se bojo maškere srečale v Sauodnji par Krančine in bojo šle v Matajur. Za pepeunico skupina iz Ruonca je parpravla ob 20. vičerjo v faružu. Skupina iz Marsina bo v nediejo 10. febrarja zjutra šla v Matajur, potlè bo šla v Gorenji in v Dolenji Marsin. V #arnem Varhu bo v nedjejo 10. febrarja, ob 14., tradicionalna sfilata Blumarju po vasi. Organizatorji vprašajo, naj gledauci pridejo v vas nomalo priet, zatuo ki je zelo zanimivo (interesant) tud’ gledat, kakuo se Blumarji parpravijo. Tudi v Terski dolini je program za pust bogat. V saboto 9. febrarja ob 14.30 bojo pustinali v Sedliščah. Ob teli parložnosti bojo tudi kratke gledališke predstave v domačem dialektu. Tisto saboto bojo pustinal’ tudi v Prosnidu.

Ob 13. se maškere srečajo v gostilni »al Centro«, potlè bo sprevod po vasi z domačo muziko. Na koncu bo v agriturizmu »Brez mej« pašta za vse in premiacjon za narlieušo maškero. Tudi v Reziji je pust adna izmed najzanimivejšimi navadami. Pust bo od 9. do 13. febrarja noreu s svojimi tradicionalnimi »lipimi bilimi maškirami«. V sriedo 13. febrarja v Bili parpravijo pogreb pusta. Paržgal’ bojo Babaca, ki simbolizira pusta. Le 13. febrarja se bojo poslovil’ od pusta tudi v Kanalski dolini. Ob 14. bo sprevod po centru Tarbiža in na koncu bo »pogreb« pusta.

 

È arrivato il carnevale. Anche quest’anno, nonostante si senta la crisi anche in questo settore, sono numerose le iniziative organizzate nei paesi delle valli del Natisone, del Torre e a Resia. Uno dei gruppi più attivi è sicuramente quello di Stregna che ha iniziato a festeggiare già il 12 gennaio. Per il 2 febbraio è prevista la trasferta nelle valli del Torre. Franco Qualizza, l’anima del gruppo, ci spiega che la tradizione di uscire dalla propria vallata in occasione del carnevale, è nata qualche anno fa, perché si sentiva non solo l’esigenza di farsi conoscere all’esterno, ma anche di vedere e «mischiare» tradizioni diverse. Il carnevale di Stregna è noto per le sue maschere tipiche (il re e la regina, le maschere belle e quelle brutte, il Pust), ma soprattutto per la fisarmonica che risuona durante le sfilate e le feste, e che è la vera regina di ogni ritrovo.

Tra le varie iniziative di questo carnevale, segnaliamo in particolare la sfilata dei Blumari a Montefosca, prevista per domenica 10 febbraio alle 14.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp