Projekt za Tipano in Tolmin_Progetto per Taipana e Tolmin

Pred kratkim se je izteku javni razpis Sklada za male projekte GO! 2025, financiran iz programa Interreg Italia-Slovenija 2021–2027. Par dvieh projektah sodelujejo ustanove in Benečije. V projektu “Cultural HUB” je Občina Tolmin vodilni partner. Kupe s Tipajskin kamunan predvideva vzpostavitev čezkonfinskih stičišč v Tolminu in Tipani ku inovativno mriežo skupnosti za razvoj kulturnih produktov. Projekt so parpravli ob pomoči Posoškega razvojnega center.

Il Comune di Taipana ha aderito in qualità di partner al progetto Interreg “Cultural HUB”, del quale è lead partner il Comune di Tolmin. È prevista la collocazione di punti d’incontro a Taipana e Tolmin quale innovativa rete di comunità per lo sviluppo di prodotti culturali. Il progetto, nell’ambito di “GO! 2025”, è stato redatto in collaborazione con il Posoški razvojni center.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp