Projekt, ki je sporočilo miru_Da un progetto un messaggio di pace

Po uspešni oktobrski evropski turneji projekta in multimedijskega dogodka CON-FRONT v Belgiji in Franciji, se je novembra izvedla predstavitev tudi v Sloveniji in Italiji.

Fundacija Poti miru v Posočju, ki skupaj z drugimi tremi partnerji (kulturnimi avenijami) iz Francije, Belgije in Severne Makedonije izvaja projekt v sklopu razpisa Ustvarjalna Evropa, je dogodek med 12. in 14. novembrom organizirala v Tolminu, Ljubljani in Gorici, tiskovno konferenco pa 11.11. v Novi Gorici. Slovenski pridruženi projektni partnerji pa so Goriški muzej, Zavod za šport, kulturo in mladino Občine Tolmin in Kino Šiška Ljubljana.

Na tiskovni konferenci so sodelovali predstavniki Fundacije Poti miru, Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica, Goriškega muzeja in Kulturnega centra Lojze Bratuž ter slovenska udeleženca-umetnika. Predstavili so namen projekta CON-FRONT, ki odraža sporočila miru, prijateljstva in povezovanja, ter sooča vojne nekoč in danes, predvsem skozi zgodbe beguncev.

»Imeli smo veliko odgovornost, delali smo projekt o stvareh, ki jih sami nismo izkusili. To je bolečina nekoga drugega, beguncev v času prve svetovne in danes, a njihove zgodbe smo zelo začutili,« je povedala mlada filmska ustvarjalka Neli Maraž, ki je skupaj z glasbenikom Samom Vovkom predstavljala slovenski del mednarodne ekipe.

Multimedijski dogodek je vseboval dokumentarni film Hey, Youth!, ki ga je režirala Chiara Caterina iz Italije ter glasbeno-vizualni koncert CON-FRONT, ki ga je v 5 kulturnih petdnevnih rezidencah ustvarilo 9 mladih glasbenikov in vizualnih umetnikov iz Slovenije, Belgije, Francije in Severne Makedonije.

Ker je vsebina interpretirana na sodoben avdio-vizualni način in z uporabo novih tehnologij, je bil dogodek organiziran tudi za srednješolce iz Gimnazije Tolmin, saj partnerji in umetniki želijo prav posebej nagovoriti mlajšo publiko, Dogodek, ki je bil brezplačen, si je v Tolminu, Ljubljani in Gorici ogledalo več kot 600 obiskovalcev. (P. U.)

Dopo il successo di ottobre in giro per l’Europa, a novembre il progetto multimediale CON-FRONT è arrivato anche in Slovenia e Italia.

La Fondazione Vie di pace (Fundacija Poti miru) dell’Alta Valle dell’Isonzo, che attua il progetto insieme a altri tre partner da Francia, Belgio e Macedonia del Nord nell’ambito del programma comunitario «Europa creativa», ha portato in scena l’evento tra il 12 e il 14 novembre a Tolmin, Lubiana e Gorizia/Gorica. Da parte slovena il progetto ha coinvolto il Goriški muzej, l’Ente sport, cultura e giovani del Comune di Tolmin (Zavod za šport, kulturo in mladino Občine Tolmin) nonché il cinema Šiška di Lubiana.

Alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo, che si è svolta l’11 novembre a Nova Gorica, hanno partecipato rappresentanti della Fundacija Poti miru, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica, del Goriški muzej e del Centro culturale/Kulturni center Lojze Bratuž nonché gli artisti sloveni che partecipano al progetto. In quest’occasione è stato spiegato come CON-FRONT porti un messaggio di pace, amicizia e collegamento, mettendo a confronto le guerre di ieri e di oggi, soprattutto attraverso le storie dei profughi.

La giovane operatrice cinematografica Neli Maraž e il musicista Samo Vovk hanno spiegato di avere lavorato a un progetto incentrato su dolori non vissuti direttamente da loro, ma che hanno sentito molto vicini.

Nell’ambito dell’evento multimediale CON-FRONT è proiettato anche il documentario Hey, Youth!, diretto dall’italiana Chiara Caterina. Il concerto audio-visuale CON-FRONT è, invece, la creazione di 9 musicisti e artisti provenienti da Slovenia, Belgio, Francia e Macedonia del Nord, nata da cinque residenze culturali di cinque giorni.

A Tolmin, Lubiana e Gorizia hanno assistito all’evento gratuito oltre 600 spettatori, tra cui gli studenti del ginnasio di Tolmin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp