Programi iz Slovenije so spet_I canali dalla Slovenia sono tornati

Od konca junija programe RTV Slovenija v Kanalski dolini spet vidijo. Bralce spominjamo, da od začetka aprila kanali, kot so RTV SLO 1, 2 in 3, Vaš Kanal, TV Koper, itd. v dolini pod Višarjami niso bili več vidni. Težava je trajala dva dobra meseca, v katerih so se razni posamezniki iz vseh koncev Kanalske doline – od Bele peči do Žabnic, Ovčje vasi in Ukev – aktivirali pri predstojnih organih in uradih na Radioteleviziji Slovenija, da bi nastal zaplet rešili. Z dopisom se je pozanimalo tudi Združenje don Mario Cernet.

Vidnost programov v slovenskem jeziku igra osrednjo vlogo pri ohranjanju slovenske besede tudi v Kanalski dolini. Vsakodnevna poročila med drugim okrepijo stike z Republiko Slovenije. Območje za Kanalsko dolino pokriva oddajnik Radiotelevizije Slovenije, ki se nahaja na Peči nad Ratečami, na območju tromeje.

S Tehnološkega nadzornega centra oddajnikov in zvez RTV SLO so že konec aprila po meritvah potrdili, da je v Kanalski dolini bil moten, oziroma onemogočen sprejem multipleksa DVB-T (MUX-A), ki vključuje programe: SLO1, SLO2, SLO3, TV KP, TV Maribor, in Vaš Kanal. Signal je vsekakor bil normalen tako na slovenski kot na avstrijski strani. Na frekvenci RTV SLO (K32) se je pa v Kanalski dolini pojavil nov ponudnik RAI WAY z več kot 15 programi.

V zvezi s to problematiko je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v prejšnjih tednih na podlagi vloge RTV Slovenija izdala odločbo, s katero je dovolila oddajanje na dodatnem, 27. kanalu z lokacije Peč.

Na ta način naj bi zagotovili kakovosten sprejem slovenskih programov tudi v Kanalski dolini.

Od 22. junija tako na oddajniku Peč RTV Slovenija oddaja TV programe nacionalnega multipleksa A tudi na kanalu 27. SLO1, SLO2, SLO3, TV Koper, TV Maribor, in Vaš Kanal so spet vidni, treba je le na novo nastaviti programe na TV-sprejemniku. (Luciano Lister)

In Valcanale da fine giugno i canali sloveni si vedono di nuovo.

Ricordiamo che in zona da inizio aprile non erano più visibili canali come Rtv Slo1, 2 e 3 o Vaš Kanal, Tv Koper, ecc. Negli ultimi due mesi molti valcanalesi, da Fusine/Bela Peč a Ugovizza/Ukve, hanno scritto agli uffici competenti di Rtv Slo. Ad attivarsi a riguardo è stata anche l’Associazione/Združenje don Mario Cernet.

La fruizione dei programmi radiotelevisivi in sloveno è molto importante anche in Valcanale, per il ruolo che gioca nel mantenimento della lingua e dei legami diretti con la Repubblica di Slovenia.

Il ripetitore di Radiotelevizija Slovenija che serve anche la Valcanale è situato sul monte Forno/Peč, nella zona del triplice confine.

Già a fine aprile, dal Centro di controllo tecnologico dei ripetitori di Rtv Slo avevano fatto sapere come, in base ai rilevamenti effettuati, fosse disturbata la ricezione del multiplex DVB-T (MUX-A), che comprende i canali Slo1, Slo2, Slo3, Tv Koper, Tv Maribor e Vaš Kanal. Il segnale non presentava anomalie né da parte slovena né da parte austriaca. Nella zona della Valcanale, però, sulle frequenze di Rtv Slo (K32) era comparsa la nuova offerta, di oltre 15 canali, di Rai Way.

Facendo seguito a uno scritto di Rtv Slovenija, nelle settimane successive l’Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Repubblica di Slovenia ha permesso la trasmissione su un canale aggiuntivo, il 27, sempre dal monte Forno.

Dal 22 giugno, così, Rtv Slo1, 2 e 3 e Vaš Kanal, Tv Koper e Tv Maribor sono di nuovo visibili, basta solo risintonizzare i decoder.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp