Pripadniki manjšin v prednosti_In minoranza è vantaggioso

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak je v petek, 22. februarja 2013, obiskala Slovence v Kanalski dolini. Gostili so jo predstavniki slovenskega Združenja Don Mario Černet iz Ukev. Na Trbižu se je ministrica Ljudmila Novak najprej srečala z županom Renatom Carlantonijem, ki je predstavil delovanje občine ter njene projekte čezmejnega povezovanja s Slovenijo in Avstrijo. Ljudmila Novak je pohvalila sodelovanje na tromeji ter dejala, da ima to izjemno pozitiven vpliv na sobivanje več narodov v regiji. »Žal v preteklosti ni bilo tako, saj so bili pripadniki manjšin večinoma zatirani in zaničevani. Zdaj so se razmere spremenile in so pripadniki manjšin z dvema ali več kulturama ter znanjem več jezikov v veliki prednosti.« Ob tem je pohvalila sodelovanje na ravni šolstva, ki bo imelo dolgotrajne pozitivne učinke na življenje v regiji. Z obiskom osnovne šole in vrtca C. Collodi v Ukvah se je ministrica seznanila, kako dejansko poteka pouk v regiji, kjer se imajo sicer italijansko govoreči otroci že od vrtca dalje možnost učiti slovenščine, nemščine in furlanščine. Otroci so ministrici z igro in pesmijo predstavili svoje znanje slovenščine. Pri cerkvi v Ovčji vasi se je ministrica poklonila pokojnemu duhovniku Juriju Prešernu, v Naborjetu pa si je ogledala Beneško palačo. V Ukvah se je ministrica ločeno sestala s predsednikom slovenskega društva Planika ter predstavniki Združenja Don Mario Černet, ki so predstavili delovanje društev in načrte za letošnje leto. Obisk je Ljudmila Novak zaključila z ogledom kulturne prireditve, ki so jo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili člani obeh društev. Na prireditvi so otroci in odrasli predstavili del vsakdana v Kanalski dolini. Ministrica je v pozdravnem nagovoru dejala, da so Slovenci v Kanalski dolini pridni ljudje, ki se trudijo ohranjati slovensko tradicijo, kulturo in jezik ter to prenašajo tudi na mlajše rodove.

La vicepremier slovena, Ljudmila Novak, nella sua veste di ministro per gli sloveni nel mondo, venerdì 22 febbraio ha visitato la Valcanale su invito dell’Associazione culturale don Mario Cernet. A Tarvisio è stata ricevuta dal sindaco, Renato Carlantoni. Quindi, accompagnata dal sindaco di Malborghetto-Valbruna, Alessandro Oman, ha visitato la scula dell’infanzia e primaria di Ugovizza, a Valbruna, ha reso omaggio alla tomba del sacerdote Jure Prešeren, e ha visitato il Palazzo Venbeziano a Malborghetto. A Ugovizza ha avuto un incontro con le organizzazioni della comunità slovena in Valcanale e, infine, è intervenuta alla Giornata della cultura slovena. Novak ha elogiato la collaborazione instauratasi sui tre confini. «Purtroppo non è stato sempre così – ha sottolineato -, infatti gli esponenti delle minoranze sono stati il più delle volte oppressi e disprezzati. Ora le cose sono cambiate e chi conosce due o più lingue è in una situazione di vantaggio».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp