Primorske poje v Sauodnji ne bo_Salta il concerto a Savogna

Zaradi Coronavirusa so odpoviedali zborvski koncert, ki bi muoru biti v saboto, 7. marča v Sauodnji, kjer so bli napoviedani učiteljski pevski zbor Dotik iz občine Hrpelje Kozina, ženska vokalna skupina Rupa peč, moški pevski zbor Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše, ženski pevski zbor Zarja iz Sele na Krasu, vokalna skupina Slavna iz Slavine in mešani pevski zbor Sveta Lucija iz Portoroža. Koncedrt v Sauodnji bi se muoru varšiti znotra 51. revije »Primorska poje«, ki je začela 28. febrarja in bo šla naprej do 26. obrila. Na 51 koncertah bo nastopilo 220 zboru iz Italije, Slovenije, Harvaške in Avstrije. Ne ve se, kaj bo s koncertom, ki je napoviedan v nediejo, 15. marca, ob 14.30 v kulturnem centru na Tarbižu. Koncert bo v nediejo, 26. obrila, ob 15.30 v farni cierkvi v Zavarhu. Par lietošnji reviji sodelujejo tudi trije slovenski zbori iz Benečije. Zbor Rečan_ Aldo Klodič z Lies in zbor Naše vasi iz Tipane sta zapiela v saboto, 29. febrarja, ob v Biljah, Barski oktet pa 29. marča v Škednju/Tarst. Koncert v sklopu revije Primorska poje bo tudi v Posočju, in sicer že tradicionalno v Trenti, v nediejo, 26. aprila, ob 17. uri

È stato annullato il concerto corale previsto per sabato 7 marzo nelle ex scuole elementari a Savogna. Avrebbe dovuto svolgersi nell’ambito della 51ª rassegna corale «Primorska poje» (il Litorale canta) che in 51 concerti, dal 28 febbrio  al 26 aprile, convolgerà ben 220 cori sloveni di Italia, Slovenia, Croazia e Austria. Non si sa ancora se avtrà luogo il concerto di domenica 15 marzo alle 14.30 nel centro culturale di Tarvisio. Domenica 26 aprile si dovrebbe tenere, poi, un concerto alle 15.30 nella chiesa di Villanova delle Grotte. Alla rassegna partecipano anche tre cori della Benecia. Il coro Rečan_ Aldo Klodič di Liessa e il coro Naše vasi di Taipana hanno cantato il 29 febbrio a Bilje. Il Barski oktet il 29 marzo a Servola (Trieste).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp