Preprečiti padce v 4. jezikih_Prevenire le cadute in 4 lingue

V okviru svojih prizadevanj za promocijo krajevnih manjšinskih jezikov je Zdravstvena ustanova št. 3 pred kratkim izdala novo publikacijo v italijanskem, furlanskem, slovenskem in nemškem jeziku – tokrat sicer z naslovom »Kako preprečiti padce doma«. S to pobudo namerava ZU3 spodbuditi zavedanje morebitnih virov nevarnosti v domačem okolju, ki lahko nastanejo tudi nenamerno. Pisana in mikavna brošura je namenjena vsem (še posebej pa starejšim osebam, ki so bolj izpostavljene tveganju padcev doma) in vsebuje praktične nasvete za varnejšo hišo in kontrolni seznam za ocenjevanje trenutne ravni varnosti. Publikacija je ZU3 izdala s prispevki, ki jih predvideva zakon za slovensko manjšino (38/2001) za promocijo slovenskega jezika v javni upravi.

Nel rispetto della sua linea per il rispetto delle lingue minoritarie locali, l’Azienda per i servizi sanitari dell’Alto Friuli ha pubblicato un opuscolo informativo in italiano, friulano, sloveno e tedesco sulla prevenzione delle cadute in casa. Con questa iniziativa l’Ass 3 intende far prendere coscienza delle eventuali fonti di pericolo nell’ambito domestico. Il libretto, accattivante nei colori e nella grafica è destinato a tutte le persone, ma in primo luogo alle persone anziane, che incorrono nei pericoli maggiori. Contiene consigli pratici per una casa sicura e un test di valutazione dell’attuale grado di sicurezza della propria abitazione. La pubblicazione è stata edita dall’Ass 3 con i fondi destinati dalla legge statale di tutela della minoranza slovena alla promozione della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp