Prehod Robič-Štupca ponovno odprt_Riaperto il valico di Robič-Stupizza

Mejni prehod Štupca/Robič je ponovno odprt. Kakor poročajo na spletni strani Občine Kobarid, na temo ponovne vzpostavitve kontrolne točke na mejnem prehodu Robič se je dne 22. marca župan Marko Matajurc sestal z vodstvom Policijske uprave Nova Gorica. V Ministrstvu za notranje zadeve so poziv župana, ki ga je Vladi RS poslal v imenu vseh treh posoških županov, prioritetno obravnavali in je kontrolna točka za izstop in vstop v Slovenijo od ponedeljka, 23. marca, na mejnem prehodu Robič ponovno vzpostavljena. Prehod je omogočen vsem občankam in občanom Posoških občin in predstavnikom podjetij, ki delajo v Italiji in je njihov izstop oziroma vstop nujen zaradi poslovne in humanitarne dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da morajo imeti vsi, ki prestopijo državno mejo pri sebi potrdilo, s katerim na zahtevo uradne osebe izkažejo razlog za izstop oziroma vstop v državo. Nadzor na kontrolni točki bo izvajala Policija. Kontrolna točka je odprta od 5. do 23. ure, ki pa se glede na oceno ogroženosti in drugih objektivnih vzrokov lahko spremeni. Na Občini Kobarid poudarjajo, da je prehod omogočen izključno občankam in občanom Posoških občin in predstavnikom podjetij, ki delajo v Italiji in je njihov izstop oziroma vstop nujen zaradi poslovne in humanitarne dejavnosti.

Il valico di Stupizza/Robič è nuovamente aperto in ingresso e uscita dalla Slovenia per i residenti nei tre comuni dell’alta Valle dell’Isonzo. Lo comunica, attraverso il proprio portale internet, il Comune di Kobarid. Il ministero degli Interni sloveno ha accolto, dunque, la richiesta urgente del sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, anche a nome dei colleghi di Tolmin e Bovec, volta alla riapertura del passaggio di persone e merci, dopo la chiusura avvenuta giovedì 19 marzo. Per poter transitare, è necessario un valido motivo (ad esempio recarsi al lavoro, per affari, per motivi umanitari…). Lo scopo del transito deve essere attestato da un apposito certificato. Il punto di controllo, presidiato dalla polizia, è aperto dalle ore 5 alle ore 23.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp