Precesije svetega Marka bojo lietos na velikonočni pandiejak

 
 
Lietos jo je kolendar prù lepo zagodu. Saj se bojo 25. obrila v adnim samim dnevu zbrali kar trije veliki prazniki: velikonočni pandiejak, dan osvoboditve Italije od fašizma in nacizma ter sveti Mark.
Po naših dolinah praznujemo na posebno vižo vierski guod svetega Marka. Na tele dan so po tradiciji oglejskega patriarhata rogacioni, se pravi precesije po puoju. Na njih vierniki piejejo in molijo za 'no dobro lieto, de jih Buog varje pred strelmi, tučo, ognjam, kugo, lakoto, vojsko in vsiemi nasrečami.
Lieta nazaj so ble precesije v vsieh farah. Sada so še samuo v kajšni vasi a so pravi sejmi, ki oživjajo domače kraje. Na njih se zbiera zaries puno ljudi. Lepuo je, de vsierode vasnjani parpra-vjajo za piti in za jesti, takuo, de se ljudje dobro imajo in med sabo družijo.
Narbuj poznani precesiji svetega Marka so v matajurski in v tarčmunski fari. Sevieda bota tudi lietos. Na Tarčmune bojo šli na pot ob 8. uri iz farne cierkve svetega Ivana. Skuoze Gabruco, Polavo, Čeplešišče, Mašero, Duš in Jelino se bojo vierniki varnili v cierku, kjer bo sveta maša. V Matajurju precesija začne ob 9. uri iz farne cierkve svetih Gjerebaža in Protaža. Ruomarji bojo šli skuoze Barca, Gorenje Pečnije, Dolenje Pečnije, Starmico in Ložac, de bi se spet varnili v cierku.
Precesijo za svet Mark imajo tudi v Marsine. Začne v ciervi v dolenjem koncu do cierkve v gorenjem koncu in do cierkvice svetega Louranca, kjer bo sveta maša. Natuo bo praznovanje par Obalah. Vsake lieto so rogacioni tudi v Ruoncu.
Rogacione imajo vsako lieto tudi v Hostnem v lieški fari. Lietos bo v nediejo 8. maja. Ob 11.30 bo precesija iz vasi do cierkvice svetega Matije, kjer bo sveta maša. Precesijo po puoju imajo tudi v Barcah nad Sauodnjo.
V Petjagu in par Lipi v špietarski fari precesije za svet Mark nie vič že nomalo liet. Pa nekateri vierniki dielajo, de bi jo obnovili. Troštajo se, de se bo zgodilo hlietu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp