Povezovanje kolesarskih poti_Rete per il turismo in Benecia

Na regionalnem nivoju smo bogatejši za tiskani in interaktivni zemljevid kolesarskih poti, ki potrjuje ambicije produktnega povezovanja v širšem prostoru Alpe Adria. Na kolesarskem področju se je začelo združevati s ciljem oblikovanja regionalnega kolesarskega produkta in močne blagovne znamke. Zemljevid narejen v okviru EU projekta Bimobis ne ponuja vseh kolesarskih poti, ampak je njegov cilj vzpostaviti pregleden sistem glavnih poti in različnih kolesarskih vsebin v regiji.
Na tej osnovi je nastal tudi interaktivni zemljevid, ki ga najdete na naslovu www.bike-alpeadria.com in nam omogoča ažuriranje ter dodajanje vsebin. Uspešna kolesarska destinacija mora razmišljati in se organizirati produktno, zato nadaljujemo z delom na projektih, ki bodo povezali širšo regijo v enovito kolesarsko zgodbo.
Novonastali promocijski mate-  rial bo najprej združil dolino Soče, Benečijo, Brda in Čedad, želje pa segajo še širše v regijo Alpe Adria. Dolinski krožni kolesarski poti, ki bo povezala obe strani meje dodajamo tudi atraktivne gorsko kolesarske vsebine, kot so tiste na Matajurju, ki se v evropskem prostoru že nekaj let uvršča v sam vrh tovrstne ponudbe.
Na pobudo organizatorjev kolesarskih tekmovanj v Nadiških dolinah pod športno blagovno znamko Vallimpiadi, se je zemljevid in ostale rezultate na področju kolesarjenja nedavno predstavilo tudi na posvetu »Il turismo nel futuro delle Valli del Natisone« v Špetru.
Na srečanju se je iskalo možno- sti sodelovanja pri sistematičnem razvoju kolesarskega produkta, ki predstavlja ogromen potencial na čezmejnem območju. Poleg promocije kolesarjenja, kjer je bilo v zadnjih letih narejenega res veliko, je potrebno izpostaviti nujnost urejanja razmer na terenu – vzdrževanje in umeščanje v prostor – ki mora ujeti korak s promocijo gorskega kolesa- rjenja in posledično povečanim številom kolesarjev.
Tipičen primer pravilnega razmišljanja je tudi razvoj kolesarske poti Trans Slovenija, ki zajema še večje območje od Kranjske Gore do Pirana in ponudi kolesarju vso raznolikost in bogastvo na majhnem prostoru.
S pomočjo strokovnjaka za kolesarski turizem Ulia Stanciua se je letos na nemškem trgu ponudilo daljinsko gorsko kolesarsko pot Trans Slovenia 01, ki je že v prvi sezoni dala odlične rezultate, en trak pa gre tudi skozi Nadiške doline. Delež kolesarskih gostov v dolini Soče je dosegel 10%, želja vseh na čezmejnem območju pa bi morala biti, da to dragoceno desetino kolesarjev s podobnimi projekti še povečamo.

Peter Dakskobler *
*LTO Sotočje Tolmin&Kobarid

 

È  stato proficuo l’incontro publico dal tema «Il turismo nel  futuro delle Valli del Natisone», che ha avuto luogo lunedì 17 novembre, nella sala Consiliare del Municipio di San Pietro al Natisone. Organizzato e promosso dal Comune di San Pietro, ha avuto come protagoniste le associazioni che hanno organizzato eventi nelle Valli del Natisone. Con video e foto, è stato mostrato ai numerosi partecipanti, (tra cui sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali e non), cosa possono offrire le Valli del Natisone al turismo.
Una cosa su tutte è emersa: l’importanza di fare rete tra tutte le associazioni e tra le associazioni e le istituzioni, per lavorare tutti assieme a un progetto condiviso di sviluppo turistico.
La serata è stata condotta da Luca Bosco, coordinatore dell’associazione Vallimpiadi e ideatore della Matadown, la manifestazione di mountain bike che ha attirato l’attenzione sulle Valli del Natisone soprattutto dai ciclisti stranieri e il cui video è stato trasmesso dalla tv slovena.
Al termine sono fioccati gli interventi, tutti a favore della collaborazione e della iniziativa comune. È stato fatto un accenno al programma degli eventi 2015 che, se sostenuto in modo appropriato porterà sul territorio una visibilità a livello europeo, anche vista la collaborazione ufficializzata con gli amici sloveni del Soča Outdoor Festival di Tolmino, rappresentati da Peter Dakskobler che ha spiegato come fare turismo in bicicletta.
È stato fatto molto, ma molto di più può essere fatto con una collaborazione concreta e con un supporto logistico ed economico valido.
Ci sono tutti i presupposti per avere successo: il territorio, le idee e le persone.
L’importante sarà riuscire a imporsi obiettivi ambiziosi, ma sicuramente sarà importante crederci.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp