Postregna še naprej župan_Postregna confermato sindaco

Luca Postregna bo še naprej šindik srienjskega kamuna. Daržavni svet (Consiglio di Stato) je zavarnu priziv nekdanjega srienskega šindaka Maura Veneta. Ta se je bil partožu, zak’ je poviedal, de nie bila demokratična odločitev, ki jo je bil Tar sparjeu.  Na volitvah 25. maja lani je Mauro Veneto zmagal za samo adan glas. Natuo je Postregna tardiu, de so bli ob štietju Venetu dali dva glasuova odvič in je zatuo napravu priziu (rikorš). Upravno sodišče mu je 18. dičemberja, dalo pru. Arzveljavilo je adan glas Venetu, takuo, de je končni rezultat 120-120. Po deželnim zakonu (lecu) za lokalne volitve, če primeta dva kandidata le tiste število glasou, udobi mlajši kandidat, ki je v telim parmieru pru Postregna.
takuo bojo še naprej v srienskem kamunskem konseju sedeli v večini šindik Postregna in konsiljerji Aldina Vuerich, Claudio Garbaz, Amerigo Dorbolò, Franco Simoncig, Renato Marcon, Caterina Dugaro, Danila Qualizza in Claudio Duria- vig, v opozicijskih klopeh bojo pa ex šindik Veneto, Alice Clinaz, Davide Beuzer in Augusto Crisetig.

Luca Postregna è stato confermato sindaco di Stregna. Questa la decisione del Consiglio di Stato a cui si era appellato l’ex sindaco Mauro Veneto che non aveva giudicato democratica la decisione del Tar, che aveva stabilito la parità di voti tra i due candidati. Secondo la legge regionale in caso di parità la vittoria sarebbe stata del più giovane, quindi, proprio di Postregna.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp