Post, da v vrt spremenimo puščavo_Trasformiamo il deserto in giardino

Na Pepeunico, v sriedo 6. marča, je začeu Post, cajt 40 dni, v katerin se kristjani z molitvijo, pokuoro in dobrimi dielami parparvjajo na Veliko nuoč. Na začetku postnega cajta duhovniki posujejo pepeu na glave vierniku. Tuole bo tudi par sveti maši po slovensko, v saboto 9. febrarja ob 7.15 zvičer v farni cierkvi v Špietru. Msgr. Marino Qualizza je takole napisu v Domu: “Najparvo pomislimo, de Post začne kupe s pomladjo, kàr se narava an vas sviet zbudì za novo življenje. Post je zaries pomlad naše duše, obnova našega duhovnega življenja, ku de bi trebili našo notranjo njivo an jo parpravili za novo seteu. Zatuo vse kaže, de v Postu muoramo dobiti novo veselje”. V poslanici za lietošnji Post je papež Frančišek takole napisu: »Štiridesetdnevni postni čas, ki ga je Božji Sin preživel v puščavi, ima za svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spremeni v tisti vrt občestva z Bogom, kakršen je bil pred izvirnim grehom. Naj bo naš postni čas hoja po isti poti, da bi povrnili Kristusovo upanje vsemu stvarstvu, da se bo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Naj ta milostni čas ne izzveni v prazno. Prosimo Boga, da nam pomaga pri resničnem spreobrnjenju. Opustimo egoizem, pogled usmerjen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. Postanimo bližnji bratom in sestram v težavah, delimo z njimi svoje duhovne in materialne dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad grehom in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža.« Med pobožnimi navadami v Postu je narbuj poznana Križova pot.

Il mercoledì delle ceneri, il 6 marzo, è iniziato il tempo di Quaresima. È un periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua e si conclude il Giovedì Santo. Tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della Quaresima il digiuno ecclesiastico e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. Papa Francesco nel suo massaggio scrive: «La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp