Pomoč poplavljeni Sloveniji_Aiuto alla Slovenia alluvionata

Posledice podnebnih sprememb so v zadnjih letih prizadele tudi širše območje, na katerem živijo Slovenci. Med preteklim vikendom je narava z nepojmljivim besom prizadela široka območja Republike Slovenije: zgodila se je najhujša naravna katastrofa v zgodovini slovenske države. Slovenci v Italiji želijo ponuditi podporo rojakom, ki so jih prizadele poplave in njihove posledice. Solidarnostno akcijo »Pomoč Sloveniji« so si zamislili, da bi z njo pomagali prizadeti Sloveniji in njenim prebivalcem. Vabimo vas, da se pridružite akciji. Pri ZKB – Zadružni kraški banki Trst Gorica je na voljo tekoči račun. Sredstva bodo namenjena pomoči poškodovanim območjem, predvsem Civilni zaščiti Republike Slovenije. Donacije so možne z nakazilom na transakcijski račun: »Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia«; IBAN: IT 96 B 08928 02200 010000052015 (odprt pri banki ZKB) namen: Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia; BIC banke: CCRTIT2TV00. Solidarnostno akcijo so si zamislili in podpirajo: ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica, Slovenski program Deželnega sedeža RAI FJK in slovenska redakcija Deželnega sedeža RAI FJK, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur in Dom; SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza, SSO -Svet slovenskih organizacij, SDGZ – Slovensko deželno-gospodarsko združenje, Kmečka zveza, ZSŠDI – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ZSKD – Zveza slovenskih kulturnih društev, ZSKP – Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta, Kulturni dom Gorica, Center Lojze Bratuž.

Negli ultimi anni le conseguenze del cambiamento climatico hanno colpito anche l’area in cui vivono gli sloveni nel senso più ampio. Durante la scorsa fine settimana la natura ha colpito con una furia devastante vaste aree dello Stato sloveno: si è verificata la peggiore catastrofe naturale della storia della Repubblica di Slovenia. Gli sloveni in Italia vogliono offrire sostegno ai loro connazionali che sono stati colpiti dalle inondazioni e dalle loro conseguenze. Così hanno ideato la campagna di solidarietà «Aiuti alla Slovenia» per sostenere gli abitanti della vicina Repubblica. Vi invitiamo a sostenerla. Presso la ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia è disponibile un conto corrente. I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle zone danneggiate, in particolare alla Protezione civile della Repubblica di Slovenia. Le donazioni sono possibili tramite bonifico sul conto corrente: «Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia», IBAN: IT 96 B 08928 02200 010000052015 (aperto presso la banca ZKB), causale: «Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia», BIC banca: CCRTIT2TV00. La campagna è stata ideata ed è sostenuta da: ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, Rai – Sede Regionale FVG – programmi in sloveno, RAI TGR – redazione slovena, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur e Dom; SKGZ – Unione Culturale Economica Slovena, SSO – Confederazione delle organizzazioni slovene, SDGZ – Unione Regionale Economica Slovena, Kmečka zveza – Associazione degli Agricoltori, ZSŠDI – Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, ZSKD – Zveza slovenskih kulturnih društev, ZSKP – Unione Culturale Cattolica Slovena, Centro Culturale Sloveno – Slovenska prosveta, Kulturni dom di Gorizia, Centro culturale Lojze Bratuž.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp