Podpora manjšinam

 
 
V petek 21. januarja 2011, je v sklopu Mešane komisije za obravnavo skupnih razvojnih vprašanj med Republiko Slovenijo in avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino že drugič zasedalo delovno omizje za manjšinska vprašanja. Tokrat so s sogovorniki veliko pozornosti namenili izvajanju čezmejnih projektov, ki so za obmejni prostor in tukajšnje prebivalstvo dodana vrednost.
Sopredsedujoča državni sekretar Boris Jesih in odbornik Elio De Anna sta se strinjala, da bosta Slovenija in Furlanija-Julijska krajina tudi v prihodnje podpirala kakovostne projekte s področja kulture, okolja, turizma in gospodarstva, v katere bodo vključene tudi manjšine. Obe manjšini imata namreč, zaradi poznavanja obeh kultur, jezikov, zakonodaje in gospodarstev, pomembno vlogo pri okrepitvi teh sodelovanj.
Omizje je izrazilo prednostno podporo tistim kakovostnim evropskim projektom operativnega programa čezmejnega sodelovanja v programskem obdobju 2007-2013, ki bodo prispevali h kakovostnim medčloveškim odnosom in prikazovanju prednosti, ki jih bivanje v obmejnem prostoru prinaša. Poseben prispevek imajo projekti, ki izpostavljajo aktivnosti manjšine. Takšno nadgradnjo lahko pomeni tudi projekt Media, saj lahko s predvidenimi dejavnostmi na področju medijskega poročanja prispeva h krepitvi skupnega medijskega prostora.
Na srečanju je bil izpostavljen projekt Jezik/Lingua kot uspešen in kakovosten projekt.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp