Podminister Bubbico v Špietru_Il viceministro Bubbico a S. Pietro

Bubbico webPodminister za notranje zadeve Filippo Bubbico bo v ponedeljek, 20. aprila, v Špietru. Ob 18.30 bo v slovenskem kulturnem obiskal multimedijski center SMO in srečal predstavnike slovenskih organizacij v videnski pokrajini. Podminister, ki predseduje vladnemu omzju za slovensko manjšino, bo tako s prve roke spoznal Slovence iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, prisluhnil njihovim težavam in pričakovanjam. V ospredju bo seveda izvajanje pravic iz zaščitnega zakona, obnova stavbe dvojezične šole, razširitev dvojezičnega oziroma trijezičnega pouka na terske doline, Rezijo in Kanalsko dolino. Prav gotovo bo govor tudi o novi protislovenski kampanji, ki so jo sprožili nekateri krogi, češ da narečja v Benečiji in Reziji niso slovenska pač pa avtonomni jeziki.

Il viceministro degli Interni, Filippo Bubbico, è annunciato lunedì 20 aprile a San Pietro al Natisone. Alle 18.30 nella casa della cultura slovena visiterà il museo multimediale SMO e incontrerà i rappresentanti della minoranza slovena in provincia di Udine. Il viceministo, che presiede il tavolo governativo per la minoranza slovena potrà, così, conoscere di prima mano gli sloveni di Slavia, Resia e Valcanale nonché ascoltare loro problemi e attese. In primo piano ci saranno, naturalmente, l’applicazione della legge di tutela, la ristrutturazione della sede dell’istituto comprensivo bilingue, l’estensione dell’insegnamento bilingue o trilingue a valli del Torre, Resia e Valcanale. Di certo si parlerà delle più recenti campagne contro la minoranza slovena messe in atto da alcuni ambienti che sostengono che i dialetti della Slavia e di Resia non sono sloveni, ma lingue autonome.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp