Po slovensko v tipajski šoli_Sloveno nelle scuole di Taipana

V tipajskem otroškem vrtcu in osnovni šoli je spet stekel pouk slovenščine. Potekal bo ob petkih. Kakor lansko leto je za tedensko uro slovenščine – eno v vrtcu in eno v osnovni šoli – zahtevala Občina Tipana. Ko je prejela dovoljenje s strani večstopenjskega inštituta v Čenti, je poiskala pomoč pri združenju Blankin, ki je zagotovil učiteljico. Tako bo vseh 21 otrok, ki obiskujejo tipajsko šolo, deležno pouka slovenščine. Pri Občini Tipana pa poudarjajo, da gre za začasno rešitev in se bodo še naprej prizadevali za sistemsko rešitev vprašanja, torej popolno uresničitev zaščitnega zakona za Slovence. Le-ta določa, da je možen kurikoralni pouk slovenščine in v slovenščini tudi v vseh vrtcih in osnovnih šolah z italjianskem učnem jeziku na območju videnske pokrajine, kjer je priznana slovenska manjšina.

Nella scuola dell’infanzia e in quella primaria di Taipana è ripeso l’insegnamento settimanale della lingua slovena. L’iniziativa è partita dal Comune di Taipana che, ottenuto il via libera dell’istituto comprensivo di Tarcento, sulla scia della positiva esperienza dello scorso anno scolastico, ha chiesto e ottenuto la collaborazione dell’associazione «don Eugenio Blanchini», la quale ha fornito l’insegnente. Così per tutto l’anno scolastico, al venerdì, i 21 allievi del plessso della Val Cornappo seguiranno le lezioni di lingua slovena. Dall’amministrazione comunale fanno sapere, tuttavia, che si tratta di una soluzione temporanea, in quanto continueranno a battersi per l’applicazione della legge 38/01 che prevede l’insegnamento curricolare dello sloveno in tutte le scuole dell’obbligo presenti nei Comuni della provincia di Udine nei quali è riconosciuta la minoranza slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp