Po sledeh Ivana Trinka_Sulle tracce di Ivan Trinko

V saboto 25. maja popudan so v sauonskim kamunu počastili msgr-ja Ivana Trinka, ki vaja za adnega narbuj velikih mož, ki jih je rodila Benečija. Narpriet so se zbrali na Trinkovim grobu, de bi položli rože in zmolili. Famoštar Božo Zuanella je poviedu, kakuo so se trudili in dost so pretarpieli msgr. Ivan Trinko in drugi duhovniki, de bi v Benečiji obdaržali kristjansko viero in slovensko kulturo. Zapieu je zbor Pod lipo. Natuo so šli v vas in so na rojstni hiši Trinkova pranečaka Benedetta in Ivan ter sauonski šindik Germano Cendou odkrili tablo, ki kaže, de je v tistim hramu paršu na sviet takuo velik človek. Guorli so tudi podpredsenik deželnega sveta Igor Gabrovec, deželni svetnik Stefano Pustetto, tolminski prefekt Zdravko Likar, šindiki Vidna Furio Honsell, Podbuniesca Piergiorgio Domenis in Kobarida Darja Hauptman. Potle je bla cerimonija v polifunkcionalni sali v šuolskim hramu v Sauodnji. Naslou so ji dali “Brat daj roko bratu…”. Bli so govori šindika Cendoua, predsednika čedajskega društva, ki nosi ime zaslužnega duhovnika, Michele Obit in čedajskega šindika Stefana Ballocha. Pozdravu je biu tudi deželni svetnik Giuseppe Sibau. Natuo je biu koncert pevskega zbora Rečan, ki je med adno in drugo piesmijo predstavu Trinkove poezije, medtem ko je profesor Videnske univerze Roberto Dapit, ki je biu predsednik žirije, predstavu pomien natečaja »Po sledeh Ivana Trinka« in vsebino diel, ki so jih izdielali učenci sauonske šuole, dvojezične primarne šuole in dvojezične nižije sriednje šuole. Parvo nagrado za primarne šuole je parjela sauonska šuola, tisto za njžje sriednje šuole pa drugi razred špietraske dvojezične šuole.

 

(Foto Oddo Lesizza)

 

Il 25 maggio c’è stata l’ultima cerimonia per commemorare i 150 dalla nascita di Ivan Trinko. I presenti si sono radunati sulla tomba di Ivan Trinko a Tercimonte dove è stata posta una corona di fiori. La cerimonia è stata animata dal coro Pod lipo. In seguito Germano Cendou e i due pronipoti di Trinko, Benedetta e Ivan, hanno scoperto la targa sulla casa natale del sacerdote valligiano. Hanno salutato i presenti anche il vicepresidente del consiglio regionale Igor Gabrovec, il consigliere regionale Stefano Pustetto, il prefetto di Tolmino Zdravko Likar, i sindaci di Udine Furio Honsell, di Pulfero Piergiorgio Domenis e di Caporetto Darja Hauptman.

Nella sala polifunzionale di Savogna si è tenuta la parte ufficiale della cerimonia dal titolo «Brat daj roko bratu…». Sono intervenuti Germano Cendou, sindaco di savogna, Michele Obit, presidente del circolo Ivan Trinko di Cividale e il sindaco di Cividale, Stefano Balloch. Era presente anche il consigliere regionale ed ex sindaco di San Leonardo, Giuseppe Sibau. Il coro Rečan ha presentato le poesie e le canzoni di Ivan Trinko. Hanno presentato i loro lavori anche gli alunni della scuola elementare di Savogna e delle scuole elementari e medie bilingue di San Pietro che hanno partecipato al concorso dal titolo «Sulle tracce di Ivan Trinko – Po sledeh Ivana Trinka» dedicato al grande sacerdote della Slavia. Il primo premio per le scuole elementari è stato assegnato alla scuola di Savogna mentre quello per le scuole medie alla scuola bilingue di San Pietro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp