Po Posočju z električnim vozilom_Il Posočje da un auto elettrica

Strateški projekt CROSSMOBY se spopada z izzivom izboljšanja praks načrtovanja trajnostne mobilnosti v celotni čezmejni regiji z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev in se bo zaključil konec leta 2021.

Eden od partnerjev v projektu je tudi Posoški razvojni center (PRC), ki se v okviru projekta osredotoča predvsem na trajnostno mobilnost na območju Julijskih Alp.

Aktivnost projekta Posoškega razvojnega centra je organiziranje sezonskih avtobusnih linij v Posočju. Na bohinjski progi se trudijo za vzpostavitev čezmejne povezave med Novo Gorico in Gorico. V letošnji sezoni so bile vzpostavljene različne avtobusne linije in povezave hop on hop off v celotnem Posočju. Določeni prevozi se ohranjajo tudi v septembru kot so Javorca in Tolminska korita, glavni hop on hop off in čezmejni linijski prevozi pa so se zaključili konec avgusta.

V tem času pa na Posoškem razvojnem centru do konca septembra nudijo tudi izposojo električnega vozila, ki najemnikom omogoča pridobitev izkušnje vožnje in polnjenja avtomobila. Je pa interes za to akcijo med prebivalci zelo velik, saj so bili vsi razpoložljivi termini za tridnevni najem avtomobila takoj zapolnjeni.

V okviru izposoje avtomobila bodo od uporabnikov pridobili tudi njihova mnenja in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju razvoja električne mobilnosti v Posočju, ki je zaenkrat še v povojih.

Il progetto strategico Crossmoby, che si concluderà a fine 2021, si propone di migliorare la pianificazione della mobilità sostenibile nell’area transfrontaliera, al fine di instaurarvi nuovi servizi di trasporto.

Tra i suoi partner figura anche il centro di sviluppo dell’alta Valle dell’Isonzo Posoški razvojni center, che nell’ambito dell’iniziativa si concentra soprattutto sulla mobilità sostenibile nella zona delle Alpi Giulie, mirando all’organizzazione di linee di autobus stagionali nel Posočje.

Lungo la ferrovia Jesenice-Trieste/Trst l’obiettivo è instaurare un collegamento transfrontaliero tra Nova Gorica e Gorizia/Gorica.

In tutto il Posočje durante la stagione turistica di quest’anno sono state attivate varie linee di autobus e collegamenti hop on hop off. Molti hanno smesso di essere attivi a fine agosto, alcuni proseguono anche a settembre.

Al Posoški razvojni center fino a fine settembre è offerta in prestito, tra l’altro, anche un’auto elettrica. L’iniziativa ha già riscosso molto interesse tra la popolazione. A quanti la avranno in prestito, saranno richieste opinioni sulla loro esperienza alla guida, ai fini di una pianificazione ulteriore della mobilità elettrica nel Posočje.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp