Pascolini na čelu Občine Tavorjana_Pascolini per il Comune di Torreano

Francesco Pascolini

V Občini Tavorjana je prišlo do preobrata. Novi župan bo Francesco Pascolini, ki ga podpirata listi Torreano in movimento in Torreano futura. Zanj je glasovalo 54,04% (636) volivcev. Za Monico Cantarutti, ki jo je podpirala lista Per Torreano, je glasovalo 45,96% (541) volivcev. Zadnjih pet let je Cantaruttijeva bila podžupanja v upravi Roberta Sabbadinija.

Cambio di rotta al Comune di Torreano. Il nuovo sindaco è Francesco Pascolini, sostenuto dalle liste Torreano in movimento e Torreano futura, eletto col 54,04% delle preferenze (636 voti). Monica Cantarutti, vicesindaca uscente sostenuta dalla lista Per Torreano, si è fermata al 45,96% delle preferenze.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp