Paržagli bojo kresuove_I falò di San Giovanni

V sriedo 24. junija bo svet Ivan in je pred nami nuoč svetega Ivana, ki so jo v naših krajeh nimar lepuo praznovali. Za tele guod so se v nekaterih vaseh v Benečiji ohranile stare navade, ki so jih obnovili tudi lietos. Gre za kresuove, križace in krancilne napravjene iz rož, za posebne jedila. V saboto, 20. junja, bo v Mužcu v Terski dolini ob 19. sveta maša. Sledila bo veselica. Paržgali bojo “polovin”. V torak 23. junja bojo ob 20.30 v okvieru iniciative “Kar jo pieje kukuca”, ki jo parpravja Kd Rečan, paržgali kries v kraju Luže v Hostnem. Seviede bo tudi za pit in za jest. Le v torak bo veselica tudi v Dolenjen Tarbiju. Ob 19.30 bo delavnica, de bi pokazali, kakuo so ankrat parpravli kranceljne an križe  s cvetji ob Svetem Ivanu. Na vojo bojo tipična domača jesila in liepa muzika s folklorno skupino “Mira”. Kries bo tudi v Gorenjem Tarbiju ob 21. Domačini bojo ponujali tipična domača jedila: marve, sope, kmino in druge dobruote. Kmečka Zveza je v četartak 18. junja parpravla pa Večerjo na travniku v Sriednejm. Ponujali so domače jedila. Godla sta Marko in Martina Feri.

Si rinnova la tradizione dei falò di San Giovanni. Sabato 20 giugno a Musi alle 19 santa messa. Seguirà una festa con l’accensione del polovin. Martedì 23 giugno nell’ambito dell’iniziativa “Kar jo pieje kukuca”, organizzata dal Rečan alle 20.30 ci sarà l’accensione del “kries” in località Luže a Costne. Ci sarà anche da mangiare e da bere. Sempre martedì a Tribil inferiore ci sarà il laboratorio al quale insegneranno come si fanno le coroncine e le croci di fiori che un tempo i nostri antenati preparavano per questa festa. Seguirà accensione del “kries” e una festa con piatti tipici e musica con il gruppo folcloristico “Mira”. Il kries sarà anche a Tribil superiore alle 21. Ai partecipanti verranno offerti i piatti della tradizione: màrve (tipiche briciole di erbe in pastella), il caffè di cumino (kimna), le snite o sope (pane secco imbevuto di latte e fritto) e altre specialità.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp