Parpravjajo film o precesijah po puoju_Dvd sulle processioni di San Marco

7 Ruonac 3Na guod svetega Marka so ble tudi lietos v nekaterih vaseh rogacjoni, se pravi precesije po puoju. Domači ljudje, katerim so se parložli tudi nekateri forešti, so prosili Boga naj varje nje, njih sviet in njih dielo, še posebe tiste na puoju in v hosti. Lietos je biu na tarčmunski in matajurski precesiji tudi televizijski operater, ki je v svojo kamero ujeu narbuj pomembne in zanimive momente ter prizore. Tuole zaki kulturno združenje Blankin parpravlja dokumentarni film o precesijah po puoju. Na DVD-ju bojo tudi fotografije iz prejšnjih liet. Kupe bojo objavili tudi bukvaca z besedilam litanij in drugih molitev, ki jih nucajo v tarčmunski fari. Direktor liturgičnega urada videnske nadškofije, Loris Della Pietra, bo parpravu in napisu ‘no studio go mez rogacjoni. »Lotili smo se telega diela, de bi odvarvali pravi pomien tele vierske navade. Par uresničitvi projekta sodeluje tudi sauonjski kamun, saj bota DVD in bukvaca nastala v okvieru praznovanja ob 150-lietnici rojstva mons. Ivana Trinka,« nam je arzluožu predsednik združenja Blankin, Giorgio Banchig. »Lepuo bi bluo zastopiti – je dodau –, zakì so se precesije svetega Marka narbuojš ohranile v narbuj vesakih vaseh okuole brega Matajurja, se pravi na Tarčmunu, v Matajurju, v Marsinu in v Ruoncu. In tele so tudi vasi, ki imajo šele močne figure in navade za pust. Splačalo bi se raziskovati tudi telo povezavo.« Tele procesije so se rodile iz paganskih ceremonij, saj Rimljani so spoštoval praznik Robigalia v čast bogu Robigus in ga prosili, naj darži arjo deleč od ušenice. Med Slovenci in Furlani so precesije po puoju buj povezane s svetin Markan, zatuo ki po starem izročilu je tele evangelist po naročilu svetega Petra parvi oznanu viero v Ogleju in spreobarnu med druzimi tud svetega Muhora, parvega škofa miesta. Dokumentarni film go mez precesije je nastau znotra buj šarokega projekta, ki ga je združenje Blankin predstavilo na deželi Furlaniji Julijski krajini. »Naš namien je parpraviti in objaviti raziskave (ričerke) go mez naše vierske in posvietne navade, ki so ostale al’ pa ki jih čemo poznat al’ obudit. So velik part naše kulture, zak’ kultura nie samuo jezik in zgodovina, ampa tudi tele navade, ki so ble zelo žive, kàr so naši ljudje živiel’ na zemlji. Sada so šle nomalo v pozabo, zak’ naši ljudje ne dielajo vič na puoju,« pravi Banchig. Poleg Benečije bo združenje Blankin pejalo naprej raziskave tudi v Kanalski dolini in v Reziji. V Kanalski dolini bojo posneli stare pobožne pesmi in pripovedovanja kanalske ženske, ki puoje in govori o starih navadah. Tudi v Reziji bojo posneli stare nabožne piesmi, ki so donas šle v pozabo. Ljudje bojo takuo imeli parložnost poslušati, kaj so pieli ankrat v cierkvah rezijanske doline.

Foto: Erica Beltrame

L’associazione Blanchini quest’anno preparerà un dvd sulle processioni di San Marco. Oltre al filmato delle processioni di quest’anno, nel dvd ci saranno anche le fotografie delle processioni degli anni precedenti. Verrà allegato, inoltre, un libricino con le preghiere in latino tradotte in lingua slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp