Papeža Frančiška so povabili na Višarje_Invito a Lussari per Papa Francesco

IMG_4443V soboto, 21. aprila, je Cerkveni pevski zbor iz Ukev v jutranjih zgodnjih urah odpotoval z avtobusom iz Kanalske doline, da bi naslednji dan zapel med mašo v baziliki Svetega Petra. 27 cerkvenih pevcev so spremljali tudi drugi Kanalčani kot nekateri romarji iz furlanskega mesta San Daniele, ki bi se radi udeležili maše.

Po večurnem potovanju so udeleženci izleta bili v Rimu že za kosilo. V večnem mestu so si pevci najprej ogledali Vatikanske muzeje, ki gostujejo obilo umetnin iz raznih zgodovniskih dob, z znamenito Sikstinsko kapelo. Nato so seveda obiskali tudi baziliko Sv. Petra. Med sobotnim ogledom Vatikana jih je spremljal Stefano Marin iz Vatikanske žandarmerije, ki ima sicer furlanske korenine. Zvečer so si cerkveni pevci s spremljevalci privoščili večerjo v tipični restavraciji v sosednjem mestecu Frascati.

Naslednji dan je nekako predstavljal višek izleta v Rim. Udeleženci so opoldan bili na trgu Sv. Petra, ko je papež molil Raduj nebeška se Gospa.

S tem, da so kot vsako nedeljo molitev predvajali tudi po televiziji, so si opoldan tudi gledalci iz Kanalske doline in Ukev pred zasloni lahko ogledali skupino, ko je navdušeno dvignila transparent z napisom »Cerkveni pevski zbor Ukve-Ugovizza Friuli – Združenje Don Mario Cernet«. Že takšno močno doživetje je udeležence in cerkvene pevce globoko razveselilo in opogumilo za popoldanski nastop. Po kosilu so se pevci srečali z zborovodjem Vatikanske kapele, da bi imeli vaje. Ob 17.15 so tako glasbeno obarvali, tako v italijanščini kot v slovenščini, slovesno somaševanje v bazilik Sv. Petra, ki ga je vodil kardinal in tamkajšnji nadžupnik Angelo Comastri. Med duhovniki, ki so ob tej priliki somaševali pod Petrovo katedro, je bil sicer tudi pater Peter Lah, ki ga v Kanalski dolini poznajo kot odgovornega za pastoralne dejavnosti v svetišču na Sv. Višarjah.

Po maši in pred povratkom v Kanalsko dolino je zbor nekaj minut nastopil samo za kardinala Comastrija, sicer s pesmimi v italijanščini, furlanščini, nemščini in slovenščini. Ukovški zborovodja Osvald Errath in predsednica Združenja Don Mario Cernet Anna Wedam sta pred pozdravi poleg nekaterih daril pustili še podobo Višarske Matere Božje s prošnjo, naj jo prinese papežu Frančišku. V priloženem pismu so Ukljani svetega očeta povabili, naj obišče Svete Višarje.

Kardinal in nadžupnik bazilike Svetega Petra, ki sta mu še posebej bili všeč pesem o črni Materi Božji in pesem Marija skoz življenje, je povabil Cerkveni pevski zbor na drugi nastop v baziliki Svetega Petra.

Gre omeniti, da vse to se ne bi zgodilo brez pomoči Antonija Pischiutte iz mesta San Daniele. Prav on je največ zaslužen za to, da je Cerkveni pevski zbor iz Ukev nastopil v baziliki Sv. Petra. 83-letni Antonio Pischiutta je zelo pobožen in ima veliko prijateljev v Vatikanu, še posebej v okviru žandarmerije, kjer je v službi tudi inšpektor Stefano Marcon, ki ima korenine v Klužah. Še o zaslugi Antonija Pischiutte, ki je enkrat med mašo celo bil ministrant za papeža Frančiška, je sveti oče pozdravil Cerkveni pevski zbor iz Ukev med nedeljsko opoldansko molitvijo.

Cerkveni pevski zbor iz Ukev se prav tako zahvaljuje tudi kardinalu Angelu Comastriju, ki ga je toplo sprejel.

Dogodek je že vzbujal pozornost domačih slovenskih medijev in medijev iz Slovenije. (Luciano Lister)

Nelle prime ore del mattino di sabato, 21 aprile, il Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve è partito in corriera dalla Valcanale alla volta del Vaticano. Il giorno dopo, infatti, ha cantato a una messa officiata nella Basilica di San Pietro. I 27 cantori partecipanti sono stati accompagnati sia da altri valcanalesi sia da un gruppo di pellegrini di San Daniele, tutti desiderosi di partecipare alla Messa.

Dopo diverse ore di viaggio, i partecipanti sono giunti a Roma per ora di pranzo. Nella città eterna hanno dapprima visitato i Musei Vaticani, che raccolgono un’infinità di opere d’arte risalenti a diverse epoche, e la famosa Cappella Sistina. In seguito hanno, ovviamente, visitato anche la Basilica di San Pietro. Ad accompagnarli in giro per il Vaticano nella giornata di sabato è stato Stefano Marin della Gendarmeria Vaticana, che ha origini friulane. La sera i cantori e gli accompagnatori sono andati a cenare in un ristorante tipico nella vicina cittadina di Frascati.

La giornata di domenica ha rappresentato il culmine della gita a Roma. A mezzogiorno i partecipanti si sono recati in Piazza San Pietro, dove il Papa avrebbe recitato la preghiera Regina Coeli.

Dal momento che, come ogni domenica, il momento di preghiera è stato trasmesso in televisione, a mezzogiorno anche i telespettatori della Valcanale e di Ugovizza hanno potuto vedere, allo schermo, il gruppo che sventolava con entusiasmo uno striscione con la scritta «Cerkveni pevski zbor Ukve-Ugovizza Friuli – Združenje Don Mario Cernet». Già tale esperienza ha infuso tanta allegria e entusiasmo al coro, nonché coraggio in vista dell’esibizione nel corso della messa del pomeriggio. Dopo pranzo i cantori si sono incontrati col maestro della Cappella Vaticana per le prove. Alle 17.15, quindi, è seguita la concelebrazione nella Basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale e arciprete della Basilica, Angelo Comastri. Tra i sacerdoti concelebranti sotto la cattedra di Pietro in tale occasione era presente, tra l’altro, anche padre Peter Lah, responsabile delle attività pastorali al santuario di Lussari. Il coro ha contribuito alla funzione intonando canti in italiano e in sloveno.

Dopo la messa e prima del rientro in Valcanale il Coro si è esibito per alcuni minuti per il solo cardinale Comastri, con canti in italiano, friulano, tedesco e sloveno. Prima dei saluti il dirigente del Coro, Osvaldo Errath, e la presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, Anna Wedam, hanno lasciato al cardinale alcuni doni. Tra questi, anche un’immagine della Madonna del Lussari per Papa Francesco, con la richiesta di fargliela avere. In una lettera allegata all’immagine sacra, la comunità di Ugovizza invita il Santo Padre a venire in visita a Lussari.

Il cardinale e arciprete della Basilica di San Pietro, che ha particolarmente apprezzato un canto che parla della Madonna nera e il canto sloveno Marija skoz življenje, ha invitato il Coro parrocchiale di Ugovizza a esibirsi un’altra volta nella Basilica di San Pietro.

Va detto che tutto questo non sarebbe potuto succedere senza la preziosa collaborazione di Antonio Pischiutta, arzillo signore di San Daniele. Molto del merito va a lui, se il Coro parrocchiale di Ugovizza ha potuto cantare nella Basilica di San Pietro. Antonio Pischiutta, che ha 83 anni, è molto devoto e ha molti amici in Vaticano, soprattutto tra la Gendarmeria, dove presta servizio anche l’ispettore Stefano Marcon, che ha origini a Chiusaforte. Sempre grazie a Antonio Pischiutta, che una volta a una Messa ha addirittura fatto da chierichetto a Papa Francesco, il Santo Padre ha salutato il Coro parrocchiale di Ugovizza durante la preghiera del mezzogiorno di domenica. Il Coro parrocchiale di Ugovizza ringrazia anche il cardinale Angelo Comastri per la calorosa accoglienza.

L’avvenimento ha già attirato l’attenzione dei media della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia e di quelli della Slovenia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp