Otrokom prenašajo jezik in običaje_Lingua e tradizioni ai bambini

Angela TomasetigMalo cajta od tega so spet potardil’ Angelo Tomasetig za predsednico društva Srebrna kaplja, ki šteje okuole 140 članu. Predsednica, ki se trošta, de se društvo nomarc’ pomladi, takuo de pridejo blizu tud’ buj mladi ljudje, nam je orisala dielo an namiene društva v lietošnjim lietu.
Angela Tomasetig, kaj je društvo Srebrna kaplja?
»Je društvo, ki darži kupe benečanske upokojence an druge, ki so pravi Slovenj. Vsi smo navezani na naše doline, kornine, izik an kulturo.« Kuo an skuoze kere iniciative vaše društvo gleda valorizat slovensko domačo kulturo an navade?
»Mi podperjamo iniciative, ki jih runajo druga društva, takuo de sodelujemo. Smo se narbuj trudil’ an še se bomo, za dat ‘dno roko v dvojezičnim vartacu v Špietru an v Sauodnji. Hodimo pomgat an sadit tu vart, pravit otrokan o starih domačih navadah. Vsake lieto nardimo z otroci tudi krušace za Vahti, žakjace za Sv. Šinklauž, de se navadijo, de se na zabijo, de bojo vidli, ka’ smo dielali, kàr smo bili mikani. Jeseni paračamo pečen kostanj tu briegu. Lani smo bli z otroc’ osnovne šuole gu Ofijane, lieto priet na Dugah. V Dreki damo ‘no roko miesca vošta, kàr je Rožinca.«
Kere izlete boste organizal’ čez lieto?
»Izletu niesmo že ložli tu program, zak’ grede, ki gre naprej cajt, pogledamo, če je kjek novega v Sloveniji, na Koroškem al’ v Venetu. Vsako lieto gledamo iti kam drugan. Po navadi jeseni gremo v Istro. Nečemo pa runat izletu buj dugih ku ‘an dan, zak’ se je takuo odločilo venč part od nas. Konac febrarja bomo šli gledat Traviato v ljubljansko opero, okuole Velike noči pa bomo šli kan drugan«.
Kere so težave, ki jih gledate premostit an kere vaše parčakovanja za vnaprej?
»Bi korlo, de bi se nam parluožli tudi kajšni buj mladi, ma nie takuo lahko. Tudi zauoj reforme, ki pošija ljudi na penzjon nimar buj pozno. Zatuo gledamo iti naprej le po stari poti, ki smo jo začel’ deset liet od tega. Mi se samuo huduo zdi, de smo ‘no lieto odtuod zgubil’ Alda Klodiča, ki je puno dielu an je puno idej imeu, biu je med tistimi, ki so dali na noge naše društvo.« (L. B.)

Angela Tomasetig è stata recentemente confermata presidente dell’associazione «Srebrna kaplja», che raggruppa i pensionati delle Valli del Natisone. Nell’intervista racconta degli sforzi dei nonni per tramandare alle giovani generazioni lingua, cultura e tradizioni slovene.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp