Okusi beneške jeseni_I sapori dell’autunno beneciano

V petak, 23. šetemberja, je začela jesen, cajt v katerim se pobierajo dobruote, ki jih rodi zemja. In v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini jih je zaries puno. Lieta nazaj je biu v Špietru vsako saboto in nediejo velik targ kostanja, jabuk, hrušk, medu, oriehu in drugih kumetuskih pardielku. Sada ga nie vič, so pa druge lepe iniciative, ki promovirajo pardielo beneških kumetu in parvabijo v doline puno ljudi. Lietos je še buj veliko parčakovanje, sa’ po dvieh lietih nie vič omejitev zaradi koronavirusa.

Iniciative začnejo drugi otubarski konac tiedna. Od sabote, 8. otuberja, do nedieje, 30. otuberja, bo v špietarski industrijski coni program Okusi v dolinah/Sapori nelle Valli. Parvi konac tiedna bojo posvetili štrukjam in gubanci, drugi kostanju, trečji jabukam in četarti mokam in sieram. Odparto bo ob sabotah med 12. in 20. uro, v nediejo med 9. in 20. uro.

Od 8. do 23. otuberja bo v Podcierkvi ob sabotah in nediejah 41. praznik kostanja in kostanjevega medu.

Drugi otubarski konac tiedna bo v Bardu Burjanka.

V nediejo, 9. otuberja, bo Planinska družina Benečije šla na pohod med kostanji v garmiškem kamunu. Narbuj poznani Burnjak bo z bogatim programam v Gorenjem Tarbiju v nediejo, 16. otuberja.

Združenje Invito je parpravlo 31. jesensko Vabilo na kosilo v Benečiji. Od 8. otuberja do 8. dičemberja, bojo agriturizmi, oštarije, gostilne in restavracije ob petkih, sabotah in nediejah ponujali tipične jedi, ki jih parpravjajo z domačimi pardielki.

Venerdì, 23 settembre, è iniziato l’autunno, tempo di raccolta dei doni della terra, che anche in Benecia, Resia e Valcanale sono molti. A San Pietro al Natisone/Špietar, anni fa ogni sabato e domenica era organizzato un grande mercato di castagne, mele, pere, miele, noci e altri prodotti agricoli. Ora non c’è più ma sono organizzate altre iniziative; ora che sono cadute le limitazioni dovute alla prevenzione della pandemia di coronavirus, quest’anno riprenderanno vigore.

Da sabato 8 a domenica 30 ottobre, nella zona industriale di San Pietro al Natisone si svolgerà la manifestazione Sapori nelle Valli/Okusi v dolinah. Il primo fine settimana vedrà protagonisti štrukji e gubance, il secondo le castagne, il terzo le mele e l’ultimo farine e formaggi. L’evento accoglierà i visitatori ogni sabato dalle 12.00 alle 20.00 e ogni domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Dall’8 al 23 ottobre, ogni sabato e domenica a Valle di Soffumbergo/Podcirku tornerà la 41° festa delle castagne e del miele di castagno.

Nel secondo fine settimana di ottobre a Lusevera/Bardo farà ritorno la festa delle castagne Burjanka.

Domenica, 9 ottobre, la Planinska družina Benečije andrà in cammino tra i castagni nella zona di Grimacco/Garmak. La festa delle castagne più popolare nelle Valli del Natisone, il Burnjak, accoglierà grandi e piccini a Tribil Superiore/Gorenji Tarbij domenica, 16 ottobre, con un programma molto ricco.

L’associazione Invito a pranzo ha organizzato la 31. edizione d’Invito a pranzo nelle Valli del Natisone d’autunno. Dall’8 ottobre all’8 dicembre, ogni venerdì, sabato e domenica agriturismi, trattorie e ristoranti offriranno piatti tipici, preparati con prodotti locali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp