Odpovedani božični koncerti_Niente concerti di Natale

Tudi litos zaradi pandemije na bo koncertu na katerih odmevajo adventne in božične piesmi. Božični koncerti so se začeli v dvetdesetih lietah prejšnjega stuolietja pod staro gorsko skupnostjo Nediških dolin. Kàr so jo dieli kupe s Terskimi dolinami in Bardami so se koncerti arzšerili tudi na tiste kraje. Lieta 2017, 2018 in 2019 pa so bli le v nediški medkamunski zvezi (UTI). Zatuo jih je združenje Blankin lieta 2018 in 2019 organiziralo tudi v slovenskih vaseh Terskih dolin in povezalo s tistimi v Žabnicah in v Ukvah, ki jih parpravlja združenje Cernet. Lietos bi muoli biti teli koncerti na iniciativi nove gorske skupnosti Nediža in Ter, ki je organizacijo zaupala Inštitutu za slovensko kulturo. Muorli bi biti trije koncerti. Parvi 5. Dičemberja v cierkvi Svetih Jerebaža in Protaža v Niemah, drugi v torak, 7. dičemberja, v cierkvi Svete Doroteje v Petjagu, trečji v nediejo, 12. dičemberja, ob 17. uri v cierkvi Svete Marije v Mažeruolah. Kakor smo poviedali, so vsi trije koncerti odpoviedani. Nieso odpoviedali pa božičnega sejmiča »Stara dela za donašnji Božič« v Špietru, ki ga v saboto, 4., in v nediejo, 5., dičemberja, v paleštri sriednjih šuol parpravja Pro loko Nediške doline s špietarskin kamunan in vič društvu. Potrieban je seviede Green pass. Društvo Grimacco e dintorni je začelo pa zbierati fotografije jaslic (prežepiju) za konkorš Te dan je usega veseja, ki puojde naprej do 2. ženarja. Le tisto društvo je parpravlo za nediejo 16. Dičemberja na placu pred kamunam par Hločje koncert Božič pod smrieko. Piela bota mali zbor – Coretto z Lies in zbor Barbara Bernardinis iz Svetega Gotarda v Vidnu.

A causa dell’aggravarsi della pandemia, i tre concerti natalizi programmati dalla Comunità di montagna del Natisone e Torre il 5 dicembre a Nimis, il 7 dicembre a Ponteacco e il 12 dicembre a Maserolis non si terranno. Si svolgerà regolarmente, invece, il mercatino di Natale a San Pietro al Natisone il 4 e 5 dicembre. L’associazione culturale «Grimacco e dintorni » organizza il concorso dei presepi dal titolo «Te dan je usega veseja» rivolto ad adulti, giovani e bambini; sollecitando tutti ad allestire il presepe nella propria abitazione o all’esterno di essa. Le foto dei presepi dovranno essere inviate entro il 2 gennaio 2022 sulla mail dell’associazione: contatti@ grimaccoedintorni.itoppure al numero WhatsApp: 3890747129 (Marco Marinig) o 3334595334 (Giacomo Canalaz) indicando nome, cognome e indirizzo del partecipante. Verranno premiati i primi tre classificati, i vincitori verranno resi noti il 6 gennaio e le foto dei presepi verranno pubblicate sul sito: www.grimaccoedintorni.it. Domenica 19 dicembre l’associazione «Grimacco e dintorni» e il «Coretto di Liessa» invitano tutti ad un pomeriggio cuturale e di fraternità, dal titolo «Natale sotto l’albero – Božič pot smrieko» che si terrà nella piazza del municipio di Clodig/Hlodič alle ore 16.00. Canteranno il «Coretto di Liessa » e il coro «Barbara Bernardinis» di San Gottardo.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp